B 23: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige (Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsordning med kørekort til 17-årige.)

B 23: Kørekort til 17-årige

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 23

Fremsat af: Kristian Pihl Lorentzen (V), Kim Christiansen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF)

Fremsat dato: 22.11.2013

Forkastet dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 23 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til at udfærdige lovgivning, så unge som en 3-årig forsøgsordning fra januar 2015 tilbydes muligheden for at erhverve kørekort til bil (kategori B) allerede som 17-årige på den betingelse, at de i det første år kører sammen med en nærmere defineret »erfaren bilist«.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 26 fra folketingsåret 2012-13. Der henvises til Folketingstidende 2012-13, A, B 26 som fremsat, side 1 ff, og F, møde 35, side 28 ff.

Trafiksikkerheden i Danmark er i top, når vi sammenligner os med andre lande, og heldigvis falder antallet af trafikdræbte og -kvæstede år for år. Antallet af trafikdræbte nåede i 2012 et historisk lavt niveau. Vi skal dog ikke hvile på laurbærrene, men fortsætte bestræbelserne på at reducere antallet af alvorlige trafikulykker.

Vi har en særlig udfordring med de helt unge bilister, hvis risiko for at blive dræbt i trafikken stadig er syv-otte gange større end for deres forældre. Derfor skal der laves en målrettet indsats for at forbedre de unge bilisters trafiksikkerhed, hvis vi skal endnu længere ned i antallet af trafikdræbte. Udfordringen er at finde nye veje til at kompensere for den manglende erfaring hos unge bilister.

På denne baggrund foreslås en 3-årig forsøgsordning, der skal træde i kraft fra januar 2015. Ordningen indebærer, at 17-årige får mulighed for at erhverve kørekort kategori B på samme måde, som det sker nu for 18-årige. Såfremt den unge herefter vil køre bil, skal det ske på den klare betingelse, at vedkommende indtil 18-årsfødselsdagen skal være under supervision af en erfaren bilist, som skal køre med i bilen sammen med den unge bilist. Når de unge fylder 18 år, har de kørekort på almindelige vilkår i henhold til færdselsloven. En erfaren bilist defineres som en person, der har været i besiddelse af kørekort til bil i mindst 10 år, og som ikke har haft dom for spirituskørsel eller andre domme for grove færdselsforseelser.

Såfremt 17-årige bilister bryder reglen om at have en erfaren bilist med i bilen, skal der være en konsekvent sanktion i form af inddragelse af retten til at føre bil, indtil de er 19 år, samt en bøde.

Den foreslåede ordning har vist sig at være en stor succes i Tyskland, hvor det som følge af en effektiv overførsel af erfaring til urutinerede bilister er lykkedes at reducere antallet af alvorlige ulykker blandt unge bilister med mere end 20 pct.

Der henvises til evalueringsrapporten om den tyske ordning: Federal Highway Research Institute, Section U4 »Driver Training, Driver Improvement«, Bergisch Gladbach, den 31. maj 2010 (expanded version).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.11.13
1. behandling
21.01.14
2. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.11.13
Afstemning start
29.11.13
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 18. marts 2014

Emneord: kørekort motorkøretøj

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 161: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år samt nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert m.v.

13.11.2014 L 69: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.

22.10.2014 B 14: Kørsel i hashpåvirket tilstand

22.01.2014 B 39: Kørekort til lille knallert for 15-årige

20.12.2013 B 31: Lempelse af kørekortkrav for ældre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?