B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje (Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje.)

B 141: Hastighedsgrænse på 90 km/t

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 141

Fremsat af: Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 141 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ændre færdselsloven, så den generelle hastighedsgrænse på landeveje, hvor der i dag må køres 80 km/t., forhøjes til 90 km/t. med virkning fra den 1. januar 2016.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det er forsvarligt at forhøje den generelle hastighedsgrænse på danske landeveje fra 80 km/t. til 90 km/t. Udgangspunktet skal være, at hastigheden fremover skal være 90 km/t. der, hvor det i dag er tilladt at køre 80 km/t.

Er der behov for en anden hastighed end 90 km/t., skal det ske ved skiltning, der tydeligt angiver, hvad hastigheden så er. Der kan være tale om en lokalbegrundet hastighedsnedsættelse til f.eks. 60 km/t. eller 70 km/t., eller der kan være tale om en højere hastighed, hvor dette måtte vurderes at være forsvarligt.

Forslaget skal have virkning, så den generelle hastighedsgrænse på landeveje på 90 km/t træder i kraft den 1. januar 2016.

Vejdirektoratets forsøg med 90 km/t.

I april 2011 påbegyndte Vejdirektoratet et 3-årigt forsøg med tilladt hastighed på 90 km/t. på ca. 100 km udvalgte strækninger på hovedlandevejsnettet.

I februar 2014 kunne Jyllands-Posten beskrive, at de midlertidige resultater af forsøget viste, at »… der i dag er færre bilister, der kører med hastigheder på over 100 km/ t. Samtidig har de langsomme bilister sat farten lidt op. Det betyder større trafiksikkerhed, lyder det fra flere eksperter, fordi der på den måde er blevet mindre afstand mellem de højeste og laveste hastigheder. »Hvis der er stor spredning i hastighederne, er der flere, der vil forsøge at overhale. Så jo mere ensartede hastigheder vi kan få ude på de tosporede veje, desto sikrere bliver de,« forklarer Vejdirektoratets sagsbehandler på forsøget, Rene Juhl Hollen.« (»Højere fartgrænser giver mere trafiksikre landeveje«, Jyllands-Posten, den 20. februar 2014). Vejdirektoratets endelige rapport om forsøget forventes at foreligge medio 2015.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik kan det være en god idé at sætte hastigheden op til 90 km/t., fordi det giver en mere harmonisk afvikling af trafikken med en ensartet fart og færre overhalinger. Rådet peger bl.a. på, at der er landevejsstrækninger, hvor der er opstillet autoværn for at undgå modkørende trafik, hvor grøfter er fyldt ud, så man ikke kan køre ned i dem, og hvor der ikke er mange sideveje. Disse tiltag gør landevejene og omgivelserne mere sikre, hvorfor det er fornuftigt at øge hastighedsgrænsen (»Højere fart skal gå hånd i hånd med mere sikkerhed«, BNB (Berlingske Nyhedsbureau), den 13. marts 2015).

Højere hastighed på motorveje gav færre trafikdræbte

Tilbage i 2005 satte den tidligere VK-regering sammen med Dansk Folkeparti den generelle fartgrænse på motorveje op fra 110 km/t. til 130 km/t.

Forudsigelsen fra den daværende opposition og en række eksperter var, at forhøjelsen ville få folk til at køre endnu stærkere, og at det ville resultere i flere trafikdræbte og kvæstede. Det var de triste forudsigelser.

Men – som Jyllands-Posten kunne berette – resultatet blev et andet: »Sidste år kunne statistikken fremvise det hidtil laveste antal trafikdræbte siden Anden Verdenskrig – nemlig 220 dræbte. Og heraf blev kun 12 dræbt på de danske motorveje mod 25 i 2010.« (»Højere fartgrænse gav færre dræbte«, Jyllands-Posten, den 11. juli 2012).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
21.05.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
03.04.15
Afstemning slut

Emneord: hastighedsbegrænsning trafik

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 133: Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje

14.12.2015 L 84: Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber

20.10.2015 B 14: At ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren

08.10.2015 B 9: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

27.03.2015 B 131: Ændring af hastighedsgrænser og anvendelse af automatisk fartkontrol på farlige steder i trafikken

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?