B 174: Forbedrede opsparingsregler i forbindelse med ledsageordning for børn og voksne med handicap (Forslag til folketingsbeslutning om forbedrede opsparingsregler i forbindelse med ledsageordning for børn og voksne med handicap.)

B 174: Opsparing og ledsageordning

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 174

Fremsat af: Jakob Sølvhøj (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 06.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 174 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag om ændring af servicelovens bestemmelser efter § 45 og § 97 om ledsageordninger for børn og voksne, således at det bliver muligt at spare op til 180 timer sammen med henblik på samlet anvendelse.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en genfremsættelse af en del af beslutningsforslag nr. B 115, folketingsåret 2014-15, 1. samling. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2014-15, 1. samling, sektion A, B 115 som fremsat, og sektion F, møde 93 kl. 18.56.

Ledsageordningerne beskrevet i §§ 45 og 97 i serviceloven giver henholdsvis børn og unge og voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mulighed for at blive ledsaget til aktiviteter uden for hjemmet (lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015).

Bedre mulighed for at opspare timer

I dag kan borgere, der har ret til en ledsageordning, få op til 15 timers månedlig ledsagelse. For at give borgerne mulighed for at benytte sig af ledsagelse i længere sammenhængende perioder giver serviceloven i dag mulighed for at opspare timer over en 6-månedersperiode. Med dette forslag vil adgangen til opsparing af timer blive udvidet til 12 måneder, således at der kan spares op til 180 ledsagetimer sammen mod i dag kun 90 timer. Dermed vil borgerne få forbedret mulighed for at anvende ledsageordningen i forbindelse med afholdelse af ferie.

Økonomiske konsekvenser

Muligheden for at opspare flere timer vil muliggøre en mere sammenhængende anvendelse af ledsageordningen, men vil ikke udvide det samlede omfang af retten til ledsagelse. Enhedslisten skønner derfor ikke, at der er udgifter forbundet med ændring af opsparingsreglerne.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.04.16
1. behandling
19.05.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.04.16
Afstemning start
13.04.16
Afstemning slut

Emneord: ledsagerordninger

Relaterede forslag:

26.04.2016 B 190: Klare regler og nye forslag til ledsageordning

15.03.2016 B 86: Ret til ledsageordning for borgere med udviklingshæmning m.fl

27.03.2015 B 115: Forbedret ledsageordning for børn og voksne med handicap

27.03.2015 B 113: Ledsageordning for udviklingshæmmede

07.11.2014 B 22: Ledsagelse af demente og svage ældre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?