B 3: Folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring. (Forslag til folketingsbeslutning om folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring. )

B 3: Folkeafstemning om asyl og indvandring

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 3

Fremsat af: Rasmus Nordqvist (ALT), Josephine Fock (ALT), Ulla Sandbæk (ALT)

Fremsat dato: 07.10.2015

Forkastet dato: 11.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 3 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at den kommende folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, som er planlagt til afholdelse den 3. december 2015, omfatter spørgsmålet om Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring. Danskerne skal ikke blot tage stilling til, om retsforbeholdet skal omdannes til en tilvalgsordning inden for de rammer, som er fastlagt i de politiske aftaler af 10. december 2014 og 17. marts 2015. Danskerne skal også tage stilling til, om tilvalgsordningen skal omfatte asyl- og indvandringspolitikken.

Bemærkninger til forslaget

Regeringen forventes i starten af oktober 2015 at fremsætte et lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning, der sendes til folkeafstemning den 3. december 2015. Venstre har sammen med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistik Folkeparti og Det Konservative Folkeparti på forhånd fastlagt de politiske rammer for tilvalg af retsakter og har dermed fravalgt de retsakter vedrørende asyl og indvandring, som Danmark i dag står uden for. Det betyder, at befolkningen ikke får mulighed for at tage stilling til, om Danmark skal tilslutte sig EU’s samarbejde på asyl og indvandringsområdet, på trods af at flere målinger viser, at et flertal i befolkningen ønsker at deltage heri (»Flertal vil stemme om asylpolitik«, Politiken.dk, den 20. september 2015, »Flertal af danskere støtter fælles asylpolitik«, Politiko.dk, den 25. august 2015, »Danskerne klar til mere EU-samarbejde på retsområdet«, Tænketanken EUROPA, den 24. april 2015).

Det er forslagsstillernes klare holdning, at det er udemokratisk ikke at høre befolkningen i et så væsentligt politisk spørgsmål som Danmarks deltagelse i EU’s samarbejde vedrørende asyl og indvandring. Dette forstærkes af, at flygtningesituationen i dag er langt mere alvorlig, end da de politiske aftaler blev indgået i december 2014 og marts 2015.

Europa står i dag over for en af de største flygtningekriser siden anden verdenskrig. Europa-Kommissionen fremsatte den 9. september 2015 en »migrationspakke« med sigte på at styrke håndteringen af den aktuelle situation på migrationsområdet i EU på kort og lang sigt. På grund af retsforbeholdet er Danmark udelukket fra at deltage i flere af forslagene. Forslagsstillerne finder det kritisabelt, at Danmark udelukker sig fra at være med til at løse den største opgave, EU har stået over for i årtier. Danmark bør tage ansvar og vise sig solidarisk med de øvrige EU-lande i stedet for at gå enegang. Vi udviser hverken mod, empati eller handlekraft, når vi insisterer på i fremtiden at ville stå uden for den lovgivning på asyl- og indvandringsområdet, som vi i dag står uden for. Danskerne forstår, at krisen ikke kan løses på nationalt niveau, men skal løses i det europæiske fællesskab. Derfor støtter et flertal af danskerne, at Danmark indtræder i det retlige samarbejde om den europæiske asyl- og indvandringspolitik. Danskerne skal have mulighed for at give denne holdning til kende ved en folkeafstemning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
20.10.15
2. behandling
10.11.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
10.11.15

Emneord: folkeafstemning flygtninge asylansøgere

Relaterede forslag:

04.01.2017 B 38: Indkvartering af mindreårige asylansøgere

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?