B 62: Fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen. (Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af afgiften for biler m.v. på Storebæltsbroen.)

B 62: Afgiften for biler på Storebæltsbroen

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 62

Fremsat af: Merete Riisager (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Villum Christensen (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 30.01.2015

Forkastet dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 62 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at foretage de administrative og lovgivningsmæssige ændringer, der er påkrævet for at afstedkomme en fjernelse af afgiften for at passere Storebæltsbroens vejforbindelse i bil eller andre typer køretøjer.

Bemærkninger til forslaget

Danskerne har i dag meget store udgifter forbundet med brug af vejnettet. Derfor og for at støtte områderne på begge sider af Storebælt foreslår forslagsstillerne, at afgiften for at passere Storebæltsbroen for biler, busser, lastvogne m.v. fjernes.

De afgifter, som danskerne betaler for biler og brugen af dem, overstiger langt de offentlige omkostninger ved vejvedligehold. Danskernes bil- og brændstofafgifter udgjorde således mere end 43 mia. kr. i 2012 (kilde: Det Miljøøkonomiske Råd, »Økonomi og Miljø«, 2013). Til sammenligning har FDM på baggrund af en rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd opgjort de negative omkostninger ved bilisme i form af ulykker, uheld, trængsel, støj, klimapåvirkninger og slitage af vejene til ca. 17 mia. kr. I dette lys finder forslagsstillerne det uhensigtsmæssigt, at bilejere og virksomheder pålægges endnu en omkostning, når Storebæltsbroen passeres.

Afgiften udgør selvsagt en betydelig barriere for udviklingen – især på Fyn og i det vestlige Sjælland. Hvis afgiften fjernes, vil det umiddelbart kunne aflæses i områdernes økonomiske vækst, og det vil bidrage til at binde Danmark endnu bedre sammen.

Selskabet bag Storebæltsbroen, A/S Storebælt, indhenter hvert år i omegnen af 2,6 mia. kr. i broafgifter (kilde: A/S Storebælts årsrapport 2013). Det er resultatet af, at trafikanter i bil, bus og lastvogne m.v. betaler mellem kr. 235,00 og kr. 1.685,00 for at passere broen. Det er åbenlyst, at disse høje takster besværliggør mobiliteten for rigtig mange danskere, ligesom afsætningen af varer fordyres ganske unødigt for virksomhederne.

Hertil kan lægges den kendsgerning, at såfremt alle indtægter fra Storebæltsbroen siden dens åbning for biltrafik i 1998 var blevet anvendt til afvikling af gæld, ville broen være gældfri længe før den dato i år 2031, som transportministeren senest har nævnt. Derfor mener forslagsstillerne, at man skylder danskerne at fjerne broafgiften, der i dag har karakter af en ekstra bilskat.

Det foreslås, at den udeblivende omsætning for A/S Storebælt, der følger af en afskaffelse af broafgiften, dækkes af midler, der bliver til rådighed som følge af generelle produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor samt en reduktion af erhvervsstøtteordninger eller en anden ikke skatte- eller afgiftsforøgende kilde. På den måde kan A/S Storebælt fortsætte sine aktiviteter (drift, afskrivning, finansielle poster, bidrag til andre trafikprojekter) som hidtil. Dette skal gennemføres i overensstemmelse med EU-retten. Forslaget ændrer med andre ord ikke det økonomiske råderum for A/S Storebælt, da selskabets nuværende indtægter med dette forslag fremover hentes fra staten gennem besparelser i det offentlige i stedet for gennem borgernes betaling, når de passerer broen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.15
1. behandling
11.03.15
2. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.15
Afstemning start
06.02.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 21. maj 2015

Emneord: storebæltsbroen trafik afgifter

Relaterede forslag:

23.11.2015 L 64: Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen

19.11.2015 L 61: Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.

20.10.2015 B 14: At ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren

08.10.2015 B 9: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

27.03.2015 B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?