Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 57: Fiskeri af ål (Forslag til folketingsbeslutning om fiskeri af ål.)

B 57: Fiskeri af ål

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 57

Fremsat af: René Christensen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Jørn Dohrmann (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 27.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 57 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at foretage de nødvendige ændringer af reglerne, så pensionister og efterlønsmodtagere får mulighed for også at fange ål med ruser i perioden fra den 10. maj til den 31. juli. Ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2013.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med indeværende forslag er at sikre, at pensionister og efterlønsmodtagere kan fiske ål ved anvendelse af ruse i perioden fra den 10. maj til 31. juli.

Den europæiske ålebestand er desværre på et lavt niveau. Mængden af yngel fra Sargassohavet er faldet drastisk gennem de sidste 30 år. Derfor har Europa-Kommissionen, jf. Rådets forordning af 18. september 2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål pålagt medlemslandene at udarbejde en genopretningsplan for ålen, hvilket er sket i Danmark.

Målet med genopretningsplanen var og er at øge mængden af blankål, der forlader Europas vandsystemer og kystvande, og derved forøge antallet af ål, som gyder i Sargassohavet. Europa-Kommissionens forordning til genoprettelse af ålebestanden beskriver rammerne for, hvordan ålebestanden i saltvand og ferskvand skal forvaltes. I saltvand skal fiskeriindsatsen halveres i løbet af en 5-årig periode frem til 2013.

Forslagsstillerne anerkender, at ålebestanden er under pres. Indeværende beslutningsforslag skal derfor kun sikre, at en forholdsvis begrænset befolkningsgruppe får mulighed for i perioden fra den 10. maj til den 31. juli at fiske ål med ruse, da dette ud fra et menneskeligt synspunkt bidrager til en øget livskvalitet for denne gruppe. Samtidig mener forslagsstillerne ikke, at denne lille lempelse vil give et tilbageslag i forhold til genopretningsplanen for ålen. Pensionister og efterlønsmodtagere står for en relativt begrænset del af ålefangsten, men det er en gruppe, hvis livskvalitet er blevet meget berørt af genopretningsplanen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.12
1. behandling
24.04.12
2. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.12
Afstemning start
08.05.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?