Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 14: Etablering af stofindtagelsesrum (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum.)

B 14: Etablering af stofindtagelsesrum

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 14

Fremsat af: Joachim B. Olsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Simon Emil Ammitzbøll (UUF), Thyra Frank (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 22.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

B 14 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i folketingsåret 2011-12 at fremsætte lovforslag, der etablerer hjemmelsgrundlaget for etablering af stofindtagelsesrum, hvor hårdt belastede stofmisbrugere – uden strafferetlige sanktioner – kan indtage medbragte stoffer under overvågning og supervision fra sundhedsfagligt personale, få fornøden øvrig vejledning og blive henvist til øvrige nødvendige hjælpe- og behandlingstilbud.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne finder, at der bør etableres hjemmel til, at hårdt belastede stofmisbrugere får adgang til stofindtagelsesrum i områder, hvor der findes åbne stofscener.

Etablering af stofindtagelsesrum er et led i forebyggelses- og behandlingsindsatsen med henblik på at reducere den høje dødelighed blandt stofmisbrugere i Danmark, reducere smitterisikoen og andre skadevirkninger og sikre tidligst mulig indledning af nødvendige øvrige behandlingstiltag og -forløb i forebyggende øjemed.

Det skal derfor sikres, at stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at tilbuddet kommer de hårdest belastede stofmisbrugere til gavn. Stofindtagelsesrum bør således etableres som lavtærskelstilbud, hvor der ikke stilles større krav, end at målgruppen bestående af de hårdest belastede stofmisbrugere vil søge, få adgang til og gavn af tilbuddet. Dertil bør stofindtagelsesrummene indrettes på en sådan måde, at brugerne af tilbuddet også kan indtage stof ved inhalering, således at tilbuddet vil rumme mulighed for, at intravenøse stofmisbrugere i forbindelse med brug af tilbuddet kan skifte til mindre risikable stofindtagelsesmåder.

Det bemærkes, at stofindtagelsesrum kan forventes at være omkostningseffektive som følge af besparelser i det øvrige sundhedsvæsen, da en række behandlingskrævende og omkostningstunge følgesygdomme vil kunne undgås, når stofmisbrugerne indtager stofferne under hygiejniske forhold og sundhedsfaglig supervision. Dertil bør det kunne forventes, at etablerede stofindtagelsesrum vil have en positiv effekt på ressourceforbruget i forbindelse med ordens- og sikkerhedsmæssige politiopgaver i lokalområder med åbne stofscener.

De etablerede stofindtagelsesrum skal løbende monitoreres med henblik på sikring af fortsat udvikling af dette sundhedstilbud og sikring af den størst mulige skadesreducerende effekt og brugertilfredshed.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.11.11
1. behandling
26.01.12
2. behandling
28.02.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.11.11
Afstemning start
08.02.12
Afstemning slut
27.02.12

23. Nov 2011 21:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Det ser ud til, at regeringen også har planer om dette, så mon ikke det bliver fremsat i et lovforslag og at dette beslutningsforslag fra LA så forsvinder?

http://politiken.dk/politik/ECE1459426/regeringen-indfoerer-fixerum-til-narkomaner/

24. Feb 2012 14:47
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget ender med at blive forkastet, da regeringen allerede arbejder på at fremsætte er lignende lovforslag i april måned.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?