B 33: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder.)

B 33: Lån til boliger i yderområder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 33

Fremsat af: Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Karl H. Bornhøft (SF), Jonas Dahl (SF)

Fremsat dato: 20.11.2014

Forkastet dato: 24.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)

B 33 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Med henblik på at styrke mulighederne for af få finansieret ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder opfordrer Folketinget regeringen til at oprette et særligt realkreditinstitut, som kan fungere enten på markedsvilkår med en højere rente eller understøttet af staten enten i form af en vis underskudsdækning eller via rentetilskud.

Bemærkninger til forslaget

Danmark har i flere år udviklet sig mere og mere skævt. Væksten og erhvervsudviklingen koncentrerer sig i højere grad omkring de større byer, mens der er tilbagegang og stagnation i ydrerområderne. Her spiller muligheden for at kunne sælge eller købe en bolig en afgørende rolle. Socialistisk Folkeparti vil derfor hjælpe væksten på vej ved at sikre flere lånemuligheder for bolighandler i ydreområderne.

Den skæve udvikling i Danmark forstærkes i denne tid, hvor der igen er kommet gang i boligsalget i de større byer, hvor boligpriserne stiger.

Modsat er boligerne i ydreområderne i vidt omfang fortsat ikke salgbare. Det skyldes bl.a., at folk, der både vil og har råd til at købe, ikke kan få lån i deres realkreditinstitut eller bank, alene fordi omsætningen på boligmarkedet er lav. Med en lav boligomsætning frygter man, at der bliver et overskud af ejendomme, så handelsværdien af boligerne falder voldsomt under den værdi, det har nu. Det er en ond spiral, der betyder, at den negative udvikling i ydreområderne bliver selvforstærkende.

Stagnationen på boligmarkedet har også betydning for væksten i ydreområderne. Det kan vi ikke være bekendt, og det burde ikke være tilfældet i et lille land som Danmark. Det gør os sårbare og passer ikke til et velfærdssamfund som vores. Vi skal have vækst og udvikling i alle dele af landet.

Vi kan og skal ikke modarbejde urbaniseringen, men vi sikre en rimelig balance mellem by og land. Derfor skal det være muligt at få lån til boliger i hele landet, hvis ens økonomi ellers er i orden.

Det kan gøres på mange måder, hvilket også sker, men her og nu mener Socialistisk Folkeparti, at der er behov for at få styrket mulighederne for at kunne få finansiering til ejerboliger i ydreområderne.

De forbedrede lånemuligheder skal også omfatte lån til erhvervsejendomme i yderområderne.

En undersøgelse (Momentum 18, 2014: »Virksomheder i landområder må kæmpe hårdt for at få lån«) dokumenterer således, at det også er meget svært at få finansieret virksomhed i yderområderne. Det fremgår således bl.a. af Momentumundersøgelsen,

– at 76 pct. af erhvervscheferne i land- og yderkommuner inden for de seneste 2 år har fået kendskab til perspektivrige iværksætterprojekter i kommunen, som har fået afslag på lån til at starte virksomhed,

– at 57 pct. af erhvervscheferne i samme periode har kendskab til eksisterende, økonomisk sunde virksomheder, som har fået afslag på lån til nybyggerier eller større investeringer,

– at et overvældende flertal af erhvervscheferne mener, at afslagene hæmmer den lokale vækst og udvikling, og

– at otte ud af ti erhvervschefer i land- og yderkommuner mener, at banker og realkreditinstitutter i dag har en for restriktiv praksis i forhold til at udstede lån til virksomheder og iværksættere i landområder, og at staten på den ene eller anden måde bør sikre, at det bliver nemmere at få lån.

Der er i den seneste tid fremkommet nye lånetilbud, og det er positivt, at private aktører etablerer alternative lånemuligheder for nogle af dem, der forgæves søger hjælp i banker eller realkreditinstitutter, men renten er til gengæld også markant højere end det nuværende renteniveau i f.eks. realkreditinstitutterne. Derfor skal vi gøre mere for at hjælpe de klemte boligejere og virksomheder.

Hvis der bliver stillet flere krav til realkreditinstitutterne om at udlåne til noget, der kan opfattes som værende med tvivlsom sikkerhed, vil det svække realkredittens troværdighed. Det ønsker Socialistisk Folkeparti ikke.

Socialistisk Folkeparti foreslår derfor at sikre øget finansiering i yderområderne på følgende måde:

– Der skal oprettes et særligt realkreditinstitut, der tager sig af udlån til ejerboliger og erhvervsejendomme i ydreområderne.

– Realkreditinstituttet kan enten fungere på markedsvilkår med en højere rente eller med hjælp fra staten i form af enten en vis underskudsdækning eller via et tilskud til renten.

– Hvis merrisikoen ved udlån i ydreområderne er lille eller nul, vil merrenten også blive lille eller nul.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.11.14
1. behandling
11.12.14
2. behandling
24.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.11.14
Afstemning start
27.11.14
Afstemning slut
23.03.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 24. februar 2015

Emneord: yderområder realkredit

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 141: At undtage dansk realkredit fra kommende Basel IV-kapitalkrav

18.03.2016 B 99: Øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer

09.10.2015 B 12: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

16.12.2014 B 46: Konsekvensanalyse af lovforslags virkninger på udviklingen i landdistrikter og yderområder og på øer

31.10.2014 B 17: En handleplan for en styrkelse af yderområderne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?