B 83: Et mere rimeligt loft for politikerpensioner (Forslag til folketingsbeslutning om et mere rimeligt loft for politikerpensioner.)

B 83: Loft for politikerpensioner

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 83

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 26.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 83 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges i samarbejde med Folketingets Præsidium at fremsætte lovforslag, der sikrer,

1. at der indføres et nyt loft for politikerpensioner, så ingen politiker kan modtage mere end samlet 500.000 kr. i pension fra politiske hverv og poster, som denne har opnået som folkevalgt,

2. at politikere, som kan modtage pension fra bl.a. Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og andre internationale organisationer, fra Folketinget, ministerposter, regionsråd eller kommuner eller tjenestemandsansættelser i staten, maksimalt kan modtage 500.000 kr. i politikerpension samlet årligt.

Ministre og folketingspolitikere, som har optjent ret til politikerpension i denne valgperiode, omfattes af disse ændringer.

Bemærkninger til forslaget

Der findes i dag ingen rimelig modregning i forbindelse med folketings- eller ministerpension eller et loft for, hvor meget politikere kan modtage i pension. Reglerne er i dag sådan skruet sammen, at politikere, som har haft mange politiske hverv, kan modtage meget store summer i politikerpension.

Politikere, som både har været ministre og folketingspolitikere og besiddet internationale politiske poster, kan modtage skatteyderbetalte pensioner på, hvad der svarer til ministervederlag på over 1 mio. kr. årligt.

Reglerne

Med de nuværende regler for folketings- og ministerpension findes der to pensionslofter. Et loft for, hvor meget af folketingspensionen man kan få udbetalt, og et loft for, hvornår man bliver modregnet i sin ministerpension.

Loft for folketingspension

Loft for folketingspension betyder, at politikere ikke får en højere samlet politikerpension (bestående af pension fra henholdsvis byråd, regioner, Folketinget og Europa-Parlamentet og tid som ministre eller via tjenestemandsansættelse i staten) end 619.822,54 kr. fra efterlønsalderen og 577.465,33 kr. fra folkepensionsalderen (svarende til den maksimale pension for en tjenestemand på øverste skalatrin 55+).

Hvis den samlede politikerpension overstiger loftet, modregnes der i folketingspensionen. Private pensioner og pension fra internationale organisationer såsom Europa-Kommissionen, NATO og FN indgår ikke i dette loft.

Loft for ministerpension

Loft for ministerpension betyder, at man som minister bliver modregnet i sin ministerpension, hvis man modtager løn eller pension som tjenestemand eller løn, vederlag eller pension fra region eller byråd, Europa-Parlamentet eller Europa-Kommissionen. Modregningen sker, hvis den samlede indtægt overstiger grundvederlaget som minister, svarende til 925.850 kr. om året (stats-, finans- og udenrigsministre og nr. to i statsrådsrækkefølgen modtager dog højere vederlag på henholdsvis 125 pct. og 110 pct. og har derfor højere pensionsloft).

Grundvederlaget for ministre er i dag 1.171.317,96 kr. og reguleres på samme måde som tjenestemandslønninger. I dag er grundvederlaget for regeringens ministre:

Statsministeren1.464.147,96 kr.
Økonomi- og indenrigsministeren, udenrigsminister og finansministeren1.288.449,96 kr.
Øvrige ministre1.171.317,96 kr.
  

Kilde stm.dk

Hvis man som tidligere minister stadig er aktivt folketingsmedlem, når man når efterlønsalderen, vil man altså stadig få udbetalt sin ministerpension. Som udgangspunkt hele beløbet – medmindre både ministerpension og folketingsløn overstiger grundvederlaget for ministre. Private pensioner modregnes ikke.

Forslaget

De politikere, som har haft en lang politisk karriere som både folketingsmedlem, minister og f.eks. borgmester, kan tjene op til 619.822,54 kr. (fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen) i årlig politikerpension, før der modregnes. Og politikerne får derudover udbetalt folkepension og private pensioner.

Forslagsstillerne mener, at de nuværende regler er alt for lukrative. Det kan ikke være rimeligt, at politikere kan modtage mere end det dobbelte i skatteyderbetalt politikerpension end, hvad mange almindelige lønmodtagere modtager i løn ved et fuldtidsarbejde.

Derfor foreslår vi et loft, som sikrer, at ingen politikere modtager mere end samlet 500.000 kr. i pension fra politiske hverv.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.15
Afstemning start
05.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: politikerløn politikerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

25.02.2016 B 62: At lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen

26.02.2015 B 80: Politikernes pensionsalder

03.04.2014 B 96: Udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?