Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 60: En undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerselskab mellem Danmark og Grønland om udviklilng af den grønlandske undergrund (Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerselskab mellem Danmark og Grønland om udviklilng af den grønlandske undergrund.)

B 60: Udviklilng af den grønlandske undergrund

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 60

Fremsat af: Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF), Marie Krarup (DF), Lars Barfoed (KF), Mike Legarth (KF), Brian Mikkelsen (KF), Per Stig Møller (KF)

Fremsat dato: 05.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Statsministeriet

Udvalg: Grønlandsudvalget (GRU)

B 60 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til drøftelser med Folketingets partier og Grønlands landsstyre (Naalakkersuisut) med henblik på at vurdere, hvordan den danske stat bedst kan bidrage til efterforskning og udvinding af råstoffer i den grønlandske undergrund – eventuelt gennem oprettelse af et dansk-grønlandsk selskab (»DONG II«).

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne ønsker med dette initiativ at lægge op til et partnerskab mellem Danmark og Grønland i forhold til at efterforske og udvinde råstoffer i Grønland. Forslaget anfægter ikke, at selvstyreloven fra 2009 giver Grønland retten til undergrunden, men har til hensigt at sikre, at arbejdet med råstoffer kan ske på en – for alle – betryggende måde.

Der har fra grønlandsk side været efterlyst et større dansk engagement i forhold til arbejdet med at udvinde råstoffer i Grønland og dermed udvikle det grønlandske samfund. Forslaget her er et svar på dette.

En model kan være, at der oprettes et dansk-grønlandsk selskab (et »DONG II«), som får det overordnede ansvar for at understøtte det fælles arbejde. Dette vil forhåbentlig kunne sikre den fornødne risikovillige kapital, der er nødvendigt for udviklingen af den grønlandske undergrund.

Vedtages forslaget, er regeringen forpligtet til at sætte forhandlinger i gang med Folketingets partier og med Grønlands landsstyre – forhandlinger, der forhåbentlig kan ende med fælles fodslag om en model til fordel for såvel Danmark som Grønland. Hermed vil der også blive tilvejebragt et alternativ til den vej, som Grønland med storskalaloven er i gang med at betræde, og som bl.a. er baseret på, at investorer kan medbringe arbejdere som lønnes på særlige og – efter grønlandske forhold – mere ugunstige vilkår.

Endelig vil forslagsstillerne anerkende den betydning, som Grønland har grundet sin geografiske placering. Det siger næsten sig selv, at dette rummer nogle særlige udfordringer med hensyn til den udvikling, der vil kunne finde sted de kommende årtier. Forslagsstillerne ønsker at understrege, at også dette element gør det vigtigt, at hele rigsfællesskabet opretholder et stort engagement i den udvikling, en større udnyttelse af den grønlandske undergrund kan føre med sig.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.13
1. behandling
25.04.13
2. behandling
23.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.13
Afstemning start
30.04.13
Afstemning slut
22.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?