Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 58: En selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere (Forslag til folketingsbeslutning om en selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere.)

B 58: En selvfinansierende etableringsordning for yngre fiskere

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 58

Fremsat af: Thomas Danielsen (V), René Christensen (DF), Mette Bock (LA), Lene Espersen (KF)

Fremsat dato: 05.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 58 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden den 1. november 2013 om oprettelse af en selvfinansierende garantiordning for yngre fiskere, der ønsker at etablere sig som selvstændige fiskere. Ordningen skal tage udgangspunkt i modellen beskrevet i forslag til folketingsbeslutning om en ny YJ-ordning (B 51, folketingsåret 2011-12), som har baggrund i det i Fødevareministeriets »Rapport om mulige scenarier for en selvfinansierende yngre jordbrugerordning« beskrevne scenario 3.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne foreslår, at der oprettes en ny selvfinansierende garantiordning, hvor der gives garanti til et lån med et maksimumsloft, så den nyetablerende fisker kan bruge det i sin samlede finansiering ved opstart.

Ordningen skal være selvfinansierende, idet de fiskere, der er med i ordningen, løbende skal betale et gebyr, der dækker de tab, der måtte opstå i ordningen. Der skal derfor ikke afsættes midler på finansloven til løbende dækning af eventuelle tab.

Gebyret skal justeres, f.eks. en gang årligt, for alle, der er med i ordningen, således at der er midler til stede til at dække eventuelle tab, ligesom det kan overvejes ved udformningen af lovforslaget at indføre en stiftelsesprovision ved opstart, således at ordningen bliver økonomisk robust.

Ordningen tænkes inspireret af modellen for en ny YJ-ordning, som er beskrevet i scenario 3 i Fødevareministeriets »Rapport om mulige scenarier for en selvfinansierende yngre jordbrugerordning« af november 2011, jf. FLF alm. del – bilag 72 (folketingsåret 2011-12).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
23.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.13
Afstemning start
03.04.13
Afstemning slut
22.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?