B 30: En pulje til sanering i punktafgifter (Forslag til folketingsbeslutning om en pulje til sanering i punktafgifter.)

B 30: Sanering i punktafgifter

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 30

Fremsat af: Torsten Schack Pedersen (V), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 14.11.2014

Forkastet dato: 20.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 30 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen, at der på finansloven for 2015 afsættes en pulje på 250 mio. kr., der målrettes sanering i punktafgifterne.

Bemærkninger til forslaget

Der er en betydelig administrativ byrde forbundet med mange punktafgifter, hvor virksomheder kan bruge uforholdsmæssig mange ressourcer på at registrere og betale i forhold til det beskedne provenu, som efterfølgende kommer i statskassen.

Særlig på fødevare- og miljøområdet er der en række ulogiske og forældede punktafgifter. Der bør ryddes op i disse afgifter, så der ikke opkræves afgifter, hvor de administrative udgifter for virksomhederne er unødig høje i forhold til det provenu, som afgifterne indbringer.

Forslaget foreslås finansieret som led i finansloven for 2015.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.11.14
1. behandling
04.12.14
2. behandling
19.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.11.14
Afstemning start
21.11.14
Afstemning slut
18.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2014

Emneord: punktafgifter

Relaterede forslag:

06.02.2015 B 70: Skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?