Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 91: En nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning og nedsættelse af en lønkommission (Forslag til folketingsbeslutning om en nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning og nedsættelse af en lønkommission.)

B 91: En nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning og nedsættelse af en lønkommission

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 91

Fremsat af: Ellen Trane Nørby (V), Inger Støjberg (V), Kristian Jensen (V), Lars Christian Lilleholt (V)

Fremsat dato: 15.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Folketinget

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 91 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget beslutter hermed at nedsætte en uafhængig lønkommission vedrørende vederlag og pension til folketingsmedlemmer.

Kommissionen nedsættes i juni 2012 og skal inden for 1 år komme med forslag til en nyordning af folketingsmedlemmers vederlagsordning, som skaber mere gennemsigtighed og åbenhed. Desuden skal kommissionen årligt give en anbefaling vedrørende fastsættelsen af folketingsmedlemmernes vederlag, så folketingsmedlemmer ikke fremover skal fastsætte deres egne vilkår.

Bemærkninger til forslaget

Folketingsmedlemmer har i dag en vederlagsordning, der består af en række forskellige elementer, hvilket skaber stor uigennemsigtighed i forhold til den reelle aflønning af medlemmer og forhindrer en reel sammenlignelighed i forhold til vilkårene på det ordinære arbejdsmarked.

Mange af elementerne kan ikke umiddelbart genfindes i netop den form på det ordinære arbejdsmarked – f.eks. godtgørelse for boligudgifter, eftervederlag, folketingspension, skattefrit omkostningstillæg. Omvendt er der en række vilkår for lønmodtagere, som ikke er mulige for folketingsmedlemmer, f.eks. fradrag for egne transportudgifter, udearbejde samt diverse pensions- og fratrædelsesordninger.

Den store uigennemsigtighed og manglende sammenlignelighed i forhold til vilkårene på det ordinære arbejdsmarked betyder, at medlemmers vederlag, pension og andre aflønningselementer ofte bliver genstand for heftig offentlig debat. Det er naturligt, at der er en høj grad af opmærksomhed fra befolkningen vedrørende emnet, og at opmærksomheden intensiveres, i takt med at vilkårene på det ordinære arbejdsmarked og vilkårene for folketingsmedlemmer i stigende grad udvikler sig forskelligt.

Det private arbejdsmarked udvikler sig i retning af mere individuelle og fleksible ordninger. Vilkårene for folketingsmedlemmer har stort set været uændrede siden 1999.

Den offentlige opmærksomhed medfører, at der løbende bliver fremsat forslag om små justeringer af en ordning, som i forvejen er uigennemskuelig. Samtidig vil folketingsmedlemmers vederlag m.v. altid blive udsat for kritik, fordi det er folketingsmedlemmerne selv, som udarbejder forslag til og fastsætter regler for egen aflønning.

Venstre ønsker en samlet nyordning af reglerne for den samlede vederlagsordning for Folketingets medlemmer, der sikrer både gennemsigtighed og sammenlignelighed. Derfor foreslår Venstre, at der nedsættes en bredt sammensat uafhængig, rådgivende kommission, der inden for 1 år bør komme med et samlet forslag til en vederlagsordning, som Folketingets partier på forhånd erklærer sig villige til at følge. Lønkommissionen skal have deltagelse af en repræsentant for lønmodtagere og for arbejdsgivere samt en person med særligt kendskab til folketingsmedlemmers arbejdsvilkår.

Sådanne lønkommissioner kendes fra andre nordiske lande, hvor det ikke er parlamenterne selv, der forhandler og fastsætter vederlagsniveauet. Derimod har Norge, Sverige og Finland alle en vederlags- eller lønkommission, der på baggrund af sammenligninger med det ordinære arbejdsmarked, ansvarsområderne, rejsevilkår m.v. fremsætter forslag til vederlagsniveau og -vilkår.

Venstre ønsker, at der skabes en tilsvarende uafhængig lønkommission, som skal komme med en samlet indstilling om en vederlagspakke på niveau med de øvrige nordiske landes. Indstillingen skal være bindende for Folketinget.

Dermed skabes et tiltrængt armslængdeprincip mellem dem, der fastsætter medlemmernes vederlag, og medlemmerne selv, om end det selvfølgelig formelt fortsat vil være Folketinget, der skal vedtage ordningen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.05.12
1. behandling
24.05.12
2. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.05.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?