Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 51: En ny YJ-ordning (Forslag til folketingsbeslutning om en ny YJ-ordning.)

B 51: En ny YJ-ordning

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 51

Fremsat af: Erling Bonnesen (V), René Christensen (DF), Lene Espersen (KF)

Fremsat dato: 13.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 51 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag i indeværende folketingssamling inden sommerpausen om oprettelse af en selvfinansierende statsgarantiordning for yngre landmænd, der ønsker at etablere sig som selvstændige jordbrugere, med udgangspunkt i det i Fødevareministeriets »Rapport om mulige scenarier for en selvfinansierende yngre jordbrugerordning« beskrevne scenario 3.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne foreslår, at der oprettes en ny selvfinansierende garantiordning, hvor der gives garanti til et lån med et maximum loft på, så den nyetablerende landmand kan bruge det i sin samlede finansiering ved opstart.

Ordningen skal være selvfinansierende, idet de landmænd, der er med i ordningen, løbende skal betale et gebyr, der dækker de tab, der måtte komme i ordningen. Der skal derfor ikke afsættes penge på finansloven til løbende dæk?ning af eventuelle tab.

Gebyret skal justeres f.eks. en gang årligt for alle, der er med i ordningen, således at der er penge til at dække eventuelle tab, ligesom det kan overvejes ved udformningen af lovforslaget at indføre en stiftelsesprovision ved opstart, således at ordningen bliver økonomisk robust.

Den gamle YJ-ordning eksisterede indtil den 1. januar 2012, hvor Folketinget nedlagde den pga. bl.a. vigende benyttelse og modstrid med EU’s statsstøtteregler, jf. lov nr. 602 af 14. juni 2011. Ordningen gav statsgaranti for lån til yngre jordbrugere, der ville etablere sig.

Der er et stort ønske om at etablere en ny ordning, som kan hjælpe unge landmænd i gang, og derfor har Landbrug & Fødevarer også fremsendt et konkret forslag til Folketinget og regeringen, jf. L 159 – bilag 8 (samlingen 2010-11). Den daværende fødevareminister iværksatte på den baggrund i maj 2011 et arbejde, som skulle beskrive konkrete forslag til en ny selvfinansierende ordning, som lever op til EU’s statsstøtteregler. På den baggrund har Fødevareministeriet udarbejdet en rapport, som beskriver tre scenarier, jf. FLF alm. del – bilag 72.

Fødevareministeren har udtalt, at Natur- og Landbrugskommissionen skal forholde sig til behovet for en nyetableringsordning, jf. artiklen »Ingen afløser for YJ-ordningen foreløbigt«, Landbrugsavisen den 21. december 2011, men i kommissoriet er der kun nævnt yngre økologiske landmænd, jf. http://www.fvm.dk/Default.aspx? ID=18480&PID=?167616&year=&NewsID=7072. ? Desuden afsluttes arbejdet i kommissionen først i 2013, hvorfor der vil gå mere end et år, før regeringen reelt vil tage stilling til behovet for en ny YJ-ordning. Det er uhensigtsmæssigt for erhvervet. Forslagsstillerne foreslår derfor, at en ny ordning etableres hurtigst muligt.

Forslagsstillerne foreslår, at den nye YJ-ordning etableres med udgangspunkt i scenario 3 i Fødevareministeriets rapport, idet forslagsstillerne er lydhøre over for forslag til de nærmere detaljer. Scenariet beskrives i rapporten som følger:

»Scenario 3 begrænser denne bredde og fleksibilitet [i scenario 2] en smule, idet fokus her i højere grad er på at sikre, at ordningens selvfinansiering opretholdes, hvormed den sikres bedre imod at blive ulovlig statsstøtte. De landmænd, som optages i ordningen under scenario 3 vil, alt andet lige, være beskyttet bedre i forhold til at komme til at skulle dække eventuelle tab på ordningen.«

Som følge af selvfinansieringen og jf. svar på FLF alm. del – spørgsmål 67 er der derfor ikke behov for at afsætte finansiering til YJ-ordningen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
13.03.12
1. behandling
30.03.12
2. behandling
10.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
13.03.12
Afstemning start
30.04.12
Afstemning slut
09.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?