B 122: En natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse (Forslag til folketingsbeslutning om en natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse.)

B 122: Natur- og miljøkriminalitet

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 122

Fremsat af: Christian Poll (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT)

Fremsat dato: 04.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 122 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at sikre, at alle politikredse får en natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet, så håndhævelsen af lovgivning om natur og miljø styrkes.

Folketinget pålægger regeringen, at specialanklageren på natur- og miljøområdet i hver politikreds skal have mandat og kompetencer til at håndtere samtlige sager, som omhandler:

– Miljøbeskyttelsesloven.

– Naturbeskyttelsesloven.

– Landzoneadministrationen.

– Internationale forpligtelser og målsætninger på natur- og miljøområdet.

Bemærkninger til forslaget

Natur- og miljøkriminalitet rammer som regel de fælles goder, snarere end det rammer enkeltpersoner. Derudover rammer natur- og miljøkriminalitet helt lokalt, men kan ofte have globale konsekvenser. Kriminaliteten er med til at svække vores livsgrundlag, og den reducerer samtidig muligheden for at have kontrol med fremtidig forvaltning af naturressourcerne.

Nuværende håndtering af natur- og miljøkriminalitet På nuværende tidspunkt er der kun særlovsenheder på natur- og miljøområdet i 3 ud af landets 12 politikredse, og der er et stort behov for specialviden på området for at løfte den omfattende miljø- og naturlovgivning i anklagemyndigheden.

Mindre natur- og miljøsager håndteres typisk ved særlovsenhederne. I de politikredse, hvor der er etableret et særlovsadvokatur, kommer politianmeldte natur- og miljølovssager af en vis størrelse ind til visitation hos advokaturet, som vurderer, om der er grundlag for tiltale. Det samme gør de mindre natur- og miljøsager, som ikke kan afgøres af særlovsenhederne med bødeforlæg.

I de politikredse, hvor der endnu ikke er etableret en særlovsenhed, sendes samtlige politianmeldte natur- og miljøsager til de almindelige lokalstationer til efterforskning, og sager sendes kun til anklagemyndigheden, hvis de ikke kan afgøres med bødeforlæg. Mere komplicerede sager skal i disse tilfælde i princippet indsendes til advokaturen til visitation, men politiadvokaten nævner, at det sjældent er tilfældet.

Erfaringer fra Norge

I Norge prioriteres håndhævelse af miljølovgivning højt. Her er der opført en national specialenhed, Økokrim, hvis primære opgave er at give politiet vejledning i, hvordan natur- og miljøkriminalitetssager bør behandles. Denne ordning kan være inspiration for udarbejdelsen af en dansk model.

Internationale forpligtelser

Inden 2020 skal Danmark bidrage til at løfte EU’s målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet, som er en del af vores forpligtelser under den internationale biodiversitetskonvention. I denne forbindelse foreslår Alternativet, at specialanklagerne på natur- og miljøområdet også bidrager til at medtænke biodiversitetshensyn i behandlingen af miljøkriminalitet. Dette kan ske i samarbejde med et permanent biodiversitetsråd, jf. Alternativets beslutningsforslag nr. 121.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
24.05.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut

Emneord: miljøbeskyttelse miljøkriminalitet

Relaterede forslag:

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

04.04.2016 B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd

31.03.2016 B 118: Reduktion af miljø- og sundhedsbelastning fra pesticider

31.03.2016 B 115: Forbud mod salg af produkter tilsat mikroplast samt strategi for indsats mod øvrig mikroplast

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?