B 136: En lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. samt en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct (Forslag til folketingsbeslutning om en lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. samt en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct.)

B 136: Lettelse af registreringsafgiften

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 136

Fremsat af: Ole Birk Olesen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 136 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte de nødvendige lovforslag for at lette registreringsafgiften med 1 pct. og at lade det finansiere gennem en lettelse af benzin- og dieselafgiften med 1 pct.

Bemærkninger til forslaget

Danske billister bliver årligt opkrævet 43 mia. kr. til statsfinanserne via registreringsafgift, vægtafgift, ansvarsforsikringsafgift og brændstofafgift. Samtidig opgør en rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd fra 2011 statens årlige udgift til bilisme i Danmark på grund af ulykker, uheld, trængsel, støj, klimapåvirkninger og slitage af vejene til ca. 17 mia. kr. Danske billister betaler altså for meget mere og andet end blot for at have og køre bil.

I Danmark betaler vi mere for at anskaffe os biler end i noget andet EU-land – helt konkret hele 55 pct. mere end gennemsnittet i EU. Hverken i Tyskland eller Sverige – lande, vi normalt sammenligner os med – har man en registreringsafgift, og danskerne betaler 47 pct. mere end svenskerne og 57 pct. mere end tyskerne for biler. De høje danske priser skyldes – ud over de grønne afgifter – især registreringsafgiften. Helt konkret betyder det, at svenskernes foretrukne bil er en Volvo V70, mens den mest solgte i Danmark er en VW Up. Samtidig er det meget dyrt at bevæge sig fra sted til sted, fordi danskerne bliver pålagt skyhøje afgifter på mange forskellige ting, herunder benzin og diesel.

Både når det drejer sig om at eje, og når det drejer sig om at køre bil, betaler danskerne således i dag væsentlig mere end befolkningerne i lande, vi normalt sammenligner os med. Forslagsstillerne ønsker derfor

1) en lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. og

2) en lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct. som finansiering.

1) En lettelse af registreringsafgiften på 1 pct.

Registreringsudgiften for personbiler er i dag 105 pct. af værdien op til 81.700 kr. og 180 pct. af resten. Ud over at det er en voldsom fordyrelse af prisen på biler for danskerne, er den høje registreringsafgift også uhensigtsmæssig i miljø- og sikkerhedsøjemed. Således fremhævede Det Økonomiske Råd i et diskussionsoplæg til møde i Det Miljøøkonomiske Råd, torsdag den 28. februar 2013, de høje afgifter på køb og ejerskab af biler som en faktor, der »bidrager til en langsom udskiftning af bilparken, som betyder, at gennemslaget af teknologiske forbedringer, som øger bilernes sikkerhed og mindsker forureningen, bliver forsinket.«

Skatteministeriet har i et svar til Folketinget (2012-13) SAU alm. del – spørgsmål 231 oplyst, at selvfinansieringsgraden ved en lettelse af registreringsafgiften på 1 pct. er 95 procent. Lettelsen vil medføre et provenutab på 5 mio. kr. efter tilbageløb og adfærdsændringer. Det er med andre ord næsten omkostningsfrit at lette registreringsafgiften med 1 pct.

2) En lettelse af benzin- og dieselafgiften på 1 pct. som finansiering

I Danmark er benzin- og dieselafgiften langt over EU?s minimumsafgift på brændstoffer, som det fremgår af Energibeskatningsdirektivet. I samme svar som omtalt ovenfor har Skatteministeriet oplyst, at der er en selvfinansieringsgrad på 115 pct. ved den første lettelse af benzin- og dieselafgiften. En lettelse på 1 pct. vil således medføre en provenugevinst på 30 mio. kr. Dette provenu skal som nævnt bruges på at finansiere en lettelse af registreringsafgiften med 1 pct.

En lettelse af benzin- og dieselafgiften vil forbedre mobiliteten i samfundet. Ligeså kan det forventes, at aktiviteten i dansk detailhandel øges, da flere vil vælge af tanke bilen i Danmark frem for i Tyskland og Sverige, og noget af grænsehandelen kan derved hjemtages.

Liberal Alliance ønsker at afskaffe registreringsafgiften helt, men ser ovenstående forslag som det første skridt i den retning.

Samlet set vil beslutningsforslaget ifølge regeringens tal øge beskæftigelsen og sikre større mobilitet og en mere sikker bilpark. Ligeledes vil det øge proportionaliteten mellem, hvad der betales af de danske billister i skatter og afgifter, og hvad der bruges af offentlige midler på bilister og de afledte eksternaliteter. Endelig vil beslutningsforslaget medføre, at de danske pris?er bringes mere på omgangshøjde med priserne i de omkringliggende lande. Det er kun rimeligt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
2. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
01.05.15
Afstemning slut
04.06.15

Emneord: registreringsafgift

Relaterede forslag:

25.11.2016 L 93: Nedsættelse af registreringsafgiften

23.11.2015 L 69: Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.

19.11.2015 L 61: Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.

24.03.2015 B 102: Fortsat afgiftsfritagelse for elbiler m.m

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?