B 59: En 10-årig samfundskontrakt (Forslag til folketingsbeslutning om en 10-årig samfundskontrakt.)

B 59: Tiårig samfundskontrakt

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 59

Fremsat af: Anders Samuelsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA)

Fremsat dato: 27.02.2014

Forkastet dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 59 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at indkalde til forhandlinger om en 10-årig samfundskontrakt, der skal skabe og fastholde job i Danmark.

Bemærkninger til forslaget

Danmark er alvorligt udfordret. I løbet af de sidste få år har Danmark mistet over 175.000 arbejdspladser. Men krisen i Danmark rækker dybere end det. For Danmark er sakket bagud i en lang årrække, både fordi omkostningsudviklingen har været langt højere i Danmark end i udlandet, og fordi produktivitetsudviklingen har været betydelig svagere i Danmark end i udlandet.

Resultatet har været, at Danmark har tabt konkurrenceevne til landene omkring os, og at danske virksomheder har tabt betydelige markedsandele.

Siden 1995 er de danske arbejdsomkostninger i fremstillingsindustrien steget med 85 pct. I eurolandene er de tilsvarende arbejdsomkostninger i samme periode steget med 60 pct. Der er tale om et alvorligt spænd til skade for danske virksomheders konkurrenceevne.

Det samme billede tegner sig for produktivitetsudviklingen i Danmark. I perioden fra 1960 til 1995 havde Danmark en gennemsnitlig produktivitetsvækst på 3 pct. om året. I perioden fra 1995 til 2011 var den betydelig lavere, idet Danmark blot havde en gennemsnitlig produktivitetsvækst på 0,8 pct. om året. Sammenlignet med Sverige er det meget lavt. Fra 1995 til 2011 havde Sverige en produktivitetsvækst på 2 pct. om året.

Men det er ikke kun Sverige, der løber fra os. Siden midten af 1990'erne er det kun Italien, der af OECD-landene har haft en lavere produktivitetsvækst end Danmark.

Virkningen af det er, at Danmark bliver overhalet i velstand af andre lande. I midten af 1990'erne var Danmark det femterigeste land i verden. I dag er vi nummer 15. I de kommende år vil Danmark fortsætte med at dale på listerne over verdens rigeste lande, og ifølge OECD har Danmark udsigt til at blive det fattigste land i Nordvesteuropa.

Det er ikke tilfredsstillende, og alle, der ønsker et velstående Danmark, må se alvoren i øjnene.

Det er essentielt, at virksomheder kan drive rentabel forretning i Danmark. Det skal kunne svare sig at drive virksomhed i Danmark, og derfor skal skatter og afgifter lettes.

Det er essentielt, at der er ro og stabilitet omkring rammevilkårene for virksomhederne i Danmark. Det skal være forudsigeligt at drive virksomhed i Danmark, så virksomhederne kan vurdere de risici, der er omkring dem. Derfor skal skatter og afgifter holdes i ro, så virksomhederne har mulighed for at arbejde under stabile rammer i en tidshorisont, der rækker 10 år frem i tiden.

Danmark har mistet tusindvis af private arbejdspladser. Vi må og skal sikre gode rammevilkår for virksomhederne i Danmark, så konkurrenceevnen forbedres og produktivitetsvæksten som minimum følger udlandet.

De private arbejdspladser kommer kun tilbage, hvis det er mere rentabelt at drive virksomhed i Danmark end i udlandet.

Der findes ingen snuptagsløsninger. Det kræver et langt sejt træk.

Forslagsstillerne ønsker med forslaget at skabe bred opbakning til at lave en plan, der rækker mindst 10 år frem i tiden, ved at inkludere de forhold, der har betydning for de reelle omkostninger ved produktionsarbejdspladser i Danmark over de kommende 10 år.

Skatter og afgifter samt lønomkostninger har afgørende betydning. Skatter og afgifter er Folketingets ansvar. Det kan vi direkte gøre noget ved. Lønomkostningerne er primært arbejdsmarkedets parters ansvar. Det kan vi støtte op om.

Når skatter og afgifter sænkes, styrkes virksomhedernes mulighed for at skabe private job, fordi konkurrenceevnen forbedres. Sammenholdt med løntilbageholdenhed vil det medføre, at rammerne for at skabe og fastholde job i Danmark bliver markant forbedret.

Forslaget lægger således op til, at regeringen indkalder Folketingets partier til forhandling om en samfundskontrakt, der skal sikre erhvervslivet en garanti for, at skatter og afgifter ikke stiger i en 10-årig periode, og sikre, at midler, der frigøres ved effektivisering og modernisering af den offentlige sektor, benyttes til at lette skatter og afgifter, således at rammerne for at skabe og fastholde private job forbedres.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.14
Afstemning start
06.03.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014

Emneord: arbejdsmarked samfundskontrakt vækst

Relaterede forslag:

27.01.2016 L 106: Opfølgning på begrundet udtalelse fra EU-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven

18.05.2015 L 205: Midlertidig jobpræmie til personer med langvarig ydelsesperiode

29.04.2015 L 198: Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.

12.11.2014 L 63: Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere

12.11.2014 L 61: Reform af international rekruttering m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?