B 20: Det nationale klimamål 2020 (Forslag til folketingsbeslutning om det nationale klimamål 2020.)

B 20: Det nationale klimamål 2020

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 20

Fremsat af: Mette Abildgaard (KF), Søren Pape Poulsen (KF)

Fremsat dato: 29.10.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

B 20 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for, at Danmarks udledning af drivhusgasser i 2020 reduceres med 40 pct. i forhold til niveauet i 1990, og at der løbende fremsættes forslag, der medvirker til at reducere udledningen af drivhusgasser med henblik på at nå målet om en 40 pct.s reduktion i 2020.

Folketinget lægger vægt på, at forslagene er omkostningseffektive og gennemføres under hensyn til vækst, dansk erhvervslivs konkurrenceevne og beskæftigelsen generelt. Klimaindsatsen skal skabe jobs og ikke koste jobs. Det skal ske ved at gøre brug af moderne teknologier og sikre synergieffekter i alle sektorer og ved at sikre, at alle dele af dansk erhvervsliv forbliver konkurrencedygtige.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget fremsættes, fordi der har vist sig et behov for at skabe klarhed over Danmarks nationale klimamål, og hvordan disse mål skal nås. Dansk erhvervsliv har brug for at vide, hvilke rammevilkår det har at arbejde under de kommende år. Det kræver en klar kurs og tydelige målsætninger.

Forslagsstillerne ønsker en fortsat ambitiøs grøn omstilling i Danmark, hvor vi bidrager til at reducere klimabelastningen globalt, samtidig med at vi understøtter udviklingen af grønne produkter og skaber nye arbejdspladser i Danmark. Forslaget skal således sikre en ambitiøs og konstruktiv klimaindsats, der under hensyntagen til dansk erhvervslivs konkurrenceevne indebærer, at der aktivt arbejdes for at identificere nye initiativer, der bidrager til at reducere udledningen af CO2.

Endelig skal forslaget bekræfte vigtigheden af, at der lyttes til det uafhængige Klimaråd, som er oprettet med henblik på en gang årligt at komme med anbefalinger til regeringen om klimaindsatsen, så denne kan indrettes omkostningseffektivt og under hensyn til vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.10.15
1. behandling
17.12.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.10.15
Afstemning start
05.11.15
Afstemning slut

Emneord: klima klimamål miljøbeskyttelse

Relaterede forslag:

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.04.2016 B 160: Klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?