Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 49: Dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali (Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali.)

B 49: Dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 49

Fremsat af: Udenrigsminister Villy Søvndal (SF)

Fremsat dato: 15.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 49 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark stiller et militært bidrag til rådighed for den internationale militære indsats i Mali i op til tre måneder med henblik på at sikre fred, stabilitet og beskyttelse af civilbefolkningen i landet indenfor rammerne af FN’s Sikkerhedsrådsresolution 2085 af 20. december 2012 og efter anmodning fra maliske præsident Traoré.

Det nordlige Mali har igennem længere tid været udenfor regeringens kontrol og har været base for oprørs- og separatistbevægelser og et arnested for organiseret kriminalitet. I forlængelse af et militærkup i marts 2012 udnyttede oprørsgrupper, herunder islamistiske grupperinger, magttomrummet til at sikre sig kontrol over mere end halvdelen af Malis territorium. Det nordlige Mali er således nu kontrolleret af en række forskellige oprørs- og terrorgrupperinger, og der er flere steder indført Sharia-lovgivning.

Oprørsgrupper fra det nordlige Mali iværksatte efter flere måneders relativ stilstand den 10. januar 2013 en offensiv mod syd og indtog byen Konna. Oprørene nærmer sig dermed Sevaré, beliggende ca. 600 km nord for Bamako, og knudepunktet Mopti, 50 km syd for Konna, der huser en lang række internationale nødhjælpsorganisationer, herunder flere FN-organisationer.

Frankrig besluttede den 11. januar 2013 på direkte anmodning fra den maliske præsident Traoré at yde militær støtte til den maliske hær. Den maliske præsident har i brev til FN’s Generalsekretær Ban Ki-Moon orienteret FN om den maliske anmodning til Frankrig. Præsident Hollande har understreget, at operationen sker inden for rammerne af FN-mandatet (Sikkerhedsrådsresolution 2085), samt at operationen vil vare så længe, det er påkrævet.

Danmark har modtaget en anmodning fra Frankrig om et dansk bidrag (C-130 transportfly) til den militære operation. Forsvarsministeriet har meddelt, at Flyvevåbnet har kapacitet til at stille med et C130-transportfly i henhold til det stående 48-timers beredskab.

Indledningsvis forventes det danske fly at blive brugt til at flyve mellem Frankrig og lufthavnen i hovedstaden i Mali, Bamako. Efterfølgende forventes der primært at være behov for at flyve mellem Ndjamena (Tchad) og Bamako samt muligvis lufthavnen i Mopti i Mali. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der bliver behov for også at beflyve andre lufthavne eller lande. Det er aftalt med Frankrig, at lufthavnen i Mopti alene beflyves, såfremt sikkerhedssituationen vurderes at være acceptabel. Der søges opbakning til udsendelse af bidraget i op til tre måneder, idet opgaven selvsagt søges afsluttet hurtigst muligt.

Det danske bidrag forventes at være på op til ca. 40 personer inklusiv forbindelsesofficerer til relevante hovedkvarterer, herunder til det luftmilitære hovedkvarter i N’djamena. Ud over selvforsvar vil det danske bidrag ikke være bemyndiget til magtanvendelse. C-130 transportfly er ikke bevæbnet, men er alene udstyret med elektroniske systemer til selvforsvar. Det danske personel vil medbringe håndvåben til selvforsvar. Det danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.

Henset til den sikkerhedsrisiko som den skrøbelige situation i Mali udgør for Sahel-regionen, og Danmarks engagement i regionen, vurderes det således som vigtigt, og i tråd med den hidtidige danske linje, at Danmark støtter Frankrig og Mali i den givne situation.

For så vidt angår det folkeretlige grundlag har, FN’s Sikkerhedsråd med resolution 2085 af 20. december 2012 - vedtaget i henhold til FN-pagtens kapitel VII - fastslået, at der med situationen i Mali foreligger en trussel mod international fred og sikkerhed. Med resolutionen har Sikkerhedsrådet på denne baggrund bemyndiget en afrikansk-ledet styrke (AFISMA) til at anvende alle nødvendige militære magtmidler til bl.a. at støtte Malis regeringsstyrkers bestræbelser på at genvinde kontrollen med områder i det nordlige Mali, der p.t. kontrolleres af væbnede terror- og ekstre­mist­grupper. Samtidig hermed har Sikkerhedsrådet opfordret FN’s medlemslande og internationale organisationer til at yde støtte til AFISMA’s løsning af de nævnte opgaver, herunder militær og logistisk støtte. I forhold til den meget aktuelle trussel mod Malis territoriale suverænitet har den maliske præsident den 10. januar 2013 anmodet Frankrig om militær bistand.

Regeringen vil løbende vurdere det danske bidrags sammensætning med henblik på at sikre en effektiv opgaveløsning. Såfremt det skulle vise sig hensigtsmæssigt at justere bidraget væsentligt, eller såfremt der skulle ske en væsentlig ændring i opgavernes karakter, vil regeringen rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn herom eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.13
1. behandling
15.01.13
2. behandling
15.01.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.13
Afstemning start
15.01.13
Afstemning slut
15.01.13

15. Jan 2013 16:18
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg synes, at det er ekstremt svært at tage stilling til forslaget på så kort tid. Jeg mener, jeg kunne måske godt have brugt bare to dages betænkningstid.

På den baggrund stemmer jeg blankt.

15. Jan 2013 23:55
Nicolaj Pedersen  
VERIFICERET

Som udgangspunkt bør den enkelte danske borger spørge sig selv, om man vil bidrage til mord og blodsudgydelser.
Ifølge min overbevisning opnår nationer og befolkninger bedre resultater ved at løse dem internt, også selvom dette må have borgerkrige som eventuelle udfald.
Lande, som i dag har mere eller mindre velfungerende og demokratiske forfatninger, opnåede primært disse ved interne diskussioner og konflikter, uden at en ekstern faktor spillede en større rolle.
Derfor bør Danmark som helhed være rationel og blande sig uden om andre befolkningers konflikter, som ikke vedrører den danske befolkning.
Skulle der dog være stemmer for, at Danmark skulle bidrage militært, må der udskrives folketingsvalg, da det skal være den enkelte borgers demokratiske rettighed at beslutte,
hvordan nationens ressourcer skal benyttes - om så det er i form af materielt eller menneskeligt bidrag.

16. Jan 2013 17:34

Hvem er helte og skurke?

Mali er et misfoster af et land, skabt af det som blev til overs efter at de andre kolonier uden om landet var skabt.

Præsident Traoré er præsident i det sydlige Mali og har aldrig interesseret sig for det nordlige af landet. Når han er begyndt at jamre nu så skylde det at han frygter at miste det sydlige Mali.

Det høre også med til historien at de franske kolonier aldrig er blevet rigtigt selvstændige stater.

17. Jan 2013 09:52
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

This intervention is itself the consequence of another. The Libyan war is frequently touted as a success story for liberal interventionism. Yet the toppling of Muammar Gaddafi’s dictatorship had consequences that Western intelligence services probably never even bothered to imagine. Tuaregs – who traditionally hailed from northern Mali – made up a large portion of his army. When Gaddafi was ejected from power, they returned to their homeland: sometimes forcibly so as black Africans came under attack in post-Gaddafi Libya, an uncomfortable fact largely ignored by the Western media. . . . [T]he Libyan war was seen as a success . . . and here we are now engaging with its catastrophic blowback.

Lidt baggrund fra Glenn Greenwald.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?