B 96: Danmarks ratifikation af Parisaftalen (Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen.)

B 96: Ratifikation af Parisaftalen

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 96

Fremsat af: Christian Poll (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT)

Fremsat dato: 18.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Udvalg: Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)

B 96 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at iværksætte, at Danmark snarest muligt efter den 22. april 2016 ratificerer den i Paris i december 2015 indgåede internationale klimaaftale. Klimaaftalen indeholder en målsætning om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2 grader celsius samt en opfordring til at holde stigningen under 1,5 grader.

Bemærkninger til forslaget

Parisaftalen er den første globale klimaaftale og kan lede os mod en fremtid med en maksimal temperaturstigning på »et godt stykke« under 2 grader celsius og helst under 1,5 grader. Det fordrer, at aftalen hurtigst muligt effektueres og implementeres af samtlige parter under FN’s klimakonvention (UNFCCC). I Paris blev aftalen adopteret af COP (Conference of the Parties) under UNFCCC. Fra den 22. april 2016 skal mindst 55 parter under klimakonventionen, som repræsenterer mindst 55 pct. af den globale drivhusgasudledning, underskrive Parisaftalen. Først herefter kan den effektueres og blive juridisk bindende. Derefter skal aftalens parter ratificere, acceptere eller godkende (»ratification, acceptance or approval«) aftalen i overensstemmelse med de regionale og nationale forhold. Danmark skal – på lige fod med alle EU’s medlemsstater – således ratificere Parisaftalen, før man samlet i EU kan deponere ratifikationsinstrumentet på formel vis.

Jo hurtigere minimum 55 parter under klimakonventionen ratificerer aftalen, jo hurtigere vil aftalen træde juridisk i kraft, og det er derfor vigtigt, at et grønt foregangsland som Danmark viser lederskab og ratificerer Parisaftalen snarest muligt efter den 22. april 2016.

Den globale klimaaftale forpligter alle parter under klimakonventionen til at arbejde for, at den globale temperaturstigning holdes »et godt stykke« under 2 grader celsius og helst under 1,5 grader. Det betyder, at en mere ihærdig dansk indsats er afgørende. Vi skal derfor også i Danmark tilrettelægge klimapolitikken efter den nyeste videnskab og arbejde for, at EU gør det samme.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.16
1. behandling
17.05.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.16
Afstemning start
25.03.16
Afstemning slut

Emneord: klima klimamål miljøbeskyttelse

Relaterede forslag:

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 162: Klimatiltag via effektivisering af transportens energiforbrug

04.04.2016 B 161: Klimatiltag ved begrænsning i transportvæksten via planlægning og kørselsafgifter

04.04.2016 B 160: Klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?