B 58: Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen om rettigheder for personer med handicap (Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen om rettigheder for personer med handicap.)

B 58: Rettigheder for personer med handicap

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 58

Fremsat af: Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 13.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 58 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Det foreslås med beslutningsforslaget, at Folketinget meddeler sit samtykke til, at Danmark ratificerer De Forenede Nationers valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap, som De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog på sin samling den 13. december 2006.

Ved ratifikationen af den valgfri protokol anerkender Danmark FN’s handicapkomités kompetence til at modtage og behandle individuelle klager samt til at anerkende, at komitéen af egen drift kan foretage undersøgelser under særlige omstændigheder.

I beslutningsforslaget er fastsat alle protokollens bestemmelser blandt andet for, hvornår FN’s komité kan afvise sager samt for, hvordan komitéen kan henvende sig til den indklagede stat. Komitéen har ligeledes mulighed for selv at tage sager op på baggrund af pålidelige oplysninger, der indikerer, at en deltagerstat alvorligt eller systematisk krænker konventionens rettigheder.

Den valgfri protokol om individuel klageadgang giver mulighed for, at enkeltpersoner eller grupper af mennesker kan klage til FN’s komité vedrørende rettigheder for personer med handicap, hvis de mener, at deres rettigheder i henhold til FN’s handicapkonvention er blevet krænket af Danmark.

Klageadgangen omfatter alle rettigheder, som er indeholdt i konventionen. For at komitéen kan realitetsbehandle en klage, forudsættes det, at en række klagebetingelser er opfyldt, herunder bl.a. at klagen ikke må være grundløs eller utilstrækkeligt underbygget, og at alle nationale retsmidler er udtømt.

Den individuelle klagemekanisme er bygget op på samme måde som de øvrige klagemekanismer, der kendes fra andre FN’s menneskerettighedskonventioner.

Der er ikke tale om en retlig proces. Komitéen kan ikke med bindende virkning afgive fortolkninger af konventionen eller afgøre konkrete sager. Komitéens beføjelser er i individuelle klagesager begrænset til at fremkomme med forslag og anbefalinger.

I bemærkningerne til forslaget redegøres der tillige for den valgfri protokols historie. Endeligt gennemgås regeringens behandling af komitéens udtalelser. Komitéens udtalelser er ikke retligt bindende, og komitéen har ikke domstolslignende karakter. Regeringen vil derfor fra sag til sag tage stilling til, om den vil følge komitéens vejledende udtalelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til beslutningsforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale beslutningsforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
18.03.14
2. behandling
13.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
12.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 29. april 2014

Emneord: handicap

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 143: Forenkling af hjælp til børn med handicap

04.04.2016 B 126: Fysisk tilgængelighed til valghandlinger

04.04.2016 B 125: Handicaptilgængeligt politisk materiale

04.02.2016 B 60: Anvendelse af tro og love-erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler efter servicelovens §§ 112 og 114

23.11.2015 B 36: Opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?