B 61: Borgerligt ombud for frivillige i Hjemmeværnet (Forslag til folketingsbeslutning om borgerligt ombud for frivillige i Hjemmeværnet.)

B 61: Frivillige i Hjemmeværnet

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 61

Fremsat af: Jeppe Jakobsen (DF), Henrik Brodersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Jan Erik Messmann (DF), Ib Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 12.02.2016

Forkastet dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Forsvarsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 61 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at udarbejde et klart lovgrundlag, der sikrer, at frivillige i Hjemmeværnet kan omfattes af reglerne om borgerligt ombud.

Bemærkninger til forslaget

Nærværende beslutningsforslag har til hensigt at sikre, at frivillige i Hjemmeværnet kan omfattes af reglerne om borgerligt ombud.

Med borgerligt ombud bliver man pålagt af det offentlige at varetage et hverv, som man har pligt til at udføre. Det kan eksempelvis være hvervet som domsmand, nævning, rådmand, borgmester m.v. (http://medarbejder.forsvaret.dk/fravaerogorlov/borgerligt_ombud/pages/default.aspx).

Forslaget er aktualiseret af regeringens beslutning om at indføre midlertidig grænsekontrol fra den 4. januar 2016. Grænsekontrollen tærer på politiets sparsomme ressourcer, da der er tale om en relativt mandskabstung opgave – en opgave, som Hjemmeværnet vil kunne bistå med løsningen af. Medlemmer af Hjemmeværnet kan imidlertid nogle gange have svært ved at få fri fra deres arbejde, når de skal indsættes. Denne problematik vil kunne løses, hvis frivillige i Hjemmeværet var omfattet af borgerligt ombud. Arbejdsgiveren vil således ikke kunne nægte Hjemmeværnets frivillige fri, hvis der er tale om borgerligt ombud.

Rekvisitionen af Hjemmeværnets kompetencer skal ske som hidtil. Det ændrer dette beslutningsforslag ikke på.

Såfremt nærværende forslag gennemføres, vil der være mulighed for at aktivere hjemmeværnssoldater med udgangspunkt i reglerne om borgerligt ombud. Derved sikres, at de frivillige hjemmeværnssoldater ikke får problemer med deres arbejdsgivere om tjenestefrihed. Hermed opnås en meget stor mandskabsreserve, som politiet kan trække på i spidsbelastningsperioder, enten til at udføre nye opgaver, eller til at frigøre politiet til at løse andre opgaver.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.02.16
1. behandling
12.04.16
2. behandling
26.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.02.16
Afstemning start
19.02.16
Afstemning slut
26.05.16

Emneord: hjemmeværnet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?