B 120: Begrænsning af den ikkevestlige indvandring (Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den ikkevestlige indvandring.)

B 120: Ikkevestlig indvandring

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 120

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF)

Fremsat dato: 31.03.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 120 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at indkalde de politiske partier til forhandling om udlændingepolitikken med henblik på at begrænse den ikkevestlige indvandring til Danmark mest muligt.

Bemærkninger til forslaget

I december 2015 skrev Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, et læserbrev, der blev bragt i dagbladet Politiken under overskriften »Vi vil gøre alt for at begrænse antallet«, Politiken, den 19. december 2015. Læse?rbrevet var et svar på en beskyldning mod partiet, og Henrik Sass Larsen benyttede lejligheden til at redegøre for Socialdemokratiets analyse af flygtningesituationen. Han skrev bl.a.:

»For os at se er den voldsomme migration og flygtningestrøm, som kommer til Europa og Danmark i disse tider, af et omfang, der udfordrer grundlæggende præmisser for samfundets indretning i al nærmeste fremtid. Vores analyse er, at alene den økonomiske konsekvens af det nuværende antal flygtninge og indvandrere inden for få år vil spise al offentligt økonomisk råderum op. Ikkevestlige indvandrere er historisk svære at få integreret på arbejdsmarkedet, og det gælder også de syrere, der kommer hertil i disse tider. Desto flere, desto sværere, desto dyrere«.

Henrik Sass Larsen fortsatte:

»Det er også vores analyse, at kommunerne snart vil segne under byrden af at huse de mange flygtninge.

Der er helt lavpraktisk ikke boliger nok, og med stadig flere flygtninge bliver det stadig mere umuligt«.

Henrik Sass Larsen skrev endvidere:

»Og endelig er det vores analyse, at vi med de hidtidige erfaringer for at integrere ikkevestlige folk i vores samfund vil stå over for en social katastrofe, når vi skal til at håndtere de mange titusinder, som meget snart skal sluses ud i samfundet. Alle små fremskridt med integrationen vil blive nulstillet, og det boligsociale Danmark kan ganske enkelt ikke magte opgaven med deraf følgende nedbrud på skoler, nærmiljø etc. Og derfor er vores konklusion klar: Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at begrænse antallet af ikkevestlige flygtninge og indvandrere, der kommer her til landet«.

Den 21. januar 2016 bragte dagbladet Politiken et interview under overskriften »Vores udlændingepolitik er gennemsyret af social indignation« med Socialdemokratiets partiformand Mette Frederiksen, der begyndte interviewet med at slå fast: »Ja, jeg har flyttet mig i Udlændingespørgsmålet«. Hun erkender, at hun burde have lyttet mere til de ve?stegnsborgmestre, der i 1980'erne og 1990'erne insisterede på at begrænse tilstrømningen af udlændinge til Danmark. »De havde fuldstændig ret«.

Partiformanden fortæller i interviewet om, at: »Danmark har den samfundsmodel i verden, der uden sammenligning er bedst til at hjælpe de svageste. Den er skattefinansieret, og den er universel i den forstand, at hvis du først er inde, har du adgang til alt – fra folkebiblioteket over kontanthjælp til en tur på hospitalet. Min påstand er, at denne unikke velfærdsmodel ikke kan forenes med en åben udlændingepolitik«. Lidt senere siger hun: »Velfærdsmodellen er sat så meget under pres, at vi er nødt til at begrænse tilstrømningen af flygtninge og indvandrere for at sikre den – for de svages skyld«.

Forslagsstillerne har i lang tid ønsket at begrænse den ikkevestlige indvandring til Danmark og hilser derfor de socialdemokratiske udmeldinger velkommen. Den ikkevestlige indvandring bør ske via yderligere stramninger i asylpolitikken, familiesammenføringsreglerne, jobordninger for udlændinge osv.

Såfremt dette beslutningsforslag vedtages, skal regeringen snarest muligt indkalde de politiske partier til udlændingeforhandlinger med det formål at gennemføre nye stramninger af asyl- og udlændingepolitikken.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
18.05.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: indvandring flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?