B 40: Bedre indeklima i skolerne (Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.)

B 40: Bedre indeklima i skolerne

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 40

Fremsat af: Alex Ahrendtsen (DF), Bent Bøgsted (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF), Marie Krarup (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 02.12.2014

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

B 40 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til:

  1. At lave en indeklimaplan sammen med KL, så kommunerne bliver forpligtet til at medtænke indeklima, når kommunerne renoverer skoler.
  2. At undersøge, om Danmark bør følge i Norges og Sveriges fodspor og lave konkret lovgivning om automatisk og mekanisk ventilation på skolerne.

Bemærkninger til forslaget

Der er et stort potentiale i et godt indeklima i skolerne. Ca. 0,5 million børn og unge og ca. 50.000 lærere opholder sig dagligt på skolerne. En forbedring af indeklimaet kan have stor positiv effekt på trivsel, koncentrationsevne og indlæring hos eleverne og omfanget af sygefravær hos elever og lærere. Et dårligt indeklima kan medvirke til ringere uddannelsesforløb og på sigt afledte samfundsøkonomiske konsekvenser og udgifter.

En aktuel landsdækkende undersøgelse, »Masseeksperiment 2014«, der er udviklet i et samarbejde mellem DTU og Dansk Naturvidenskabsfestival, viser imidlertid, at luftkvaliteten i skolernes klasselokaler er alarmerende dårlig. Ca. 20.000 elever fra ca. 800 grundskole- og gymnasieklasser har indsamlet data til undersøgelsen i egne klasselokaler. Eleverne målte CO2-niveauet og antallet af svampesporer i luften, hvorefter resultaterne blev analyseret af DTU.

Undersøgelsen viser, at der på seks ud af ti skoler blev målt CO2-koncentrationer over det acceptable niveau. I 19 pct. af klasselokalerne var koncentrationerne mere end dobbelt så høje som anbefalet. 16 pct. af klasserne havde flere svampesporer i luften end det, forskerne bruger som tommelfingerregel. En tilsvarende undersøgelse, »Masseeksperiment 2009«, viste, at 56 pct. af klasserne havde CO2-koncentrationer over det acceptable niveau. Der er altså ikke sket forbedringer på 5 år. I Sverige og Norge var de tilsvarende tal 16 pct. og 21 pct. og således betydeligt bedre end i Danmark.

Ifølge »Masseeksperiment 2014« skyldes dårligt indeklima først og fremmest dårlig ventilation. Utilstrækkeligt ventilerede lokaler med mange elever påvirker CO2-niveauet og har gener som hovedpine, kvalme, irritation af slimhinderne og luftvejsinfektioner som konsekvenser. Undersøgelsen henviser til, at en forhøjet CO2-koncentration kan påvirke evnen til at træffe rationelle beslutninger, at der er påvist sammenhæng mellem dårligt indeklima og elevernes præstationer, og at en undersøgelse har vist, at en fordobling af ventilationsraten fra et lavt niveau medførte en fremgang i præstationen af skolearbejdet på næsten 10 pct.

Rapporten: »Indeklima i skoler – status og konsekvenser«, rapport af DTU til FOA, 2011, sammenligner CO2-koncentrationer i danske skoler og gymnasier med Sverige og Norge, som har meget lavere CO2-koncentrationer end i Danmark, og angiver som en væsentlig årsag til forskellen, at der i langt højere grad benyttes mekanisk ventilation i Sverige og Norge.

Rapporten henviser til, at konsekvenserne af utilstrækkeligt indeklima i klasseværelser er vidtrækkende for både elever og lærere. Hvis man – ifølge rapporten – tager de krav, der gælder for ventilation i danske skoler og øger ventilationen, så den svarer til de svenske krav, forventes det, at elevernes præstation vil stige med op til 6 pct., og at elevernes fravær pga. sygdom forventes at falde med mellem 2,5 og 5 pct.

Dansk Folkeparti opfordrer på den baggrund regeringen til at tage initiativer, som kan forbedre indeklimaet i skolerne.

Dansk Folkeparti foreslår, at regeringen dels indleder samtaler om at lave en indeklimaplan sammen med KL, så kommunerne eventuelt bliver forpligtet til at medtænke indeklima, når kommunerne renoverer skoler, og dels undersøger, om Danmark bør følge i Norges og Sveriges fodspor og lave konkret lovgivning for automatisk og mekanisk ventilation på skolerne.

Økonomi

Beslutningsforslaget forventes ikke i første omgang at medføre øgede udgifter for staten, da undersøgelsen om Sveriges og Norges lovgivning på området kan udarbejdes af det relevante ministerium, mens en indeklimaplan først skal afgøre, hvad det vil medføre af øgede udgifter for kommunerne, inden den i givet fald skal sættes i værk i et samarbejde mellem KL og regeringen.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.12.14
1. behandling
26.03.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.12.14
Afstemning start
09.12.14
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 5. maj 2015

Emneord: folkeskolen indeklima

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

27.03.2015 B 133: Afstemninger om skolelukninger

26.03.2015 L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.

26.03.2015 L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?