Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 66: At undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet (Forslag til folketingsbeslutning om at undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet.)

B 66: At undtage forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 66

Fremsat af: Villum Christensen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Ole Birk Olesen (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 10.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 66 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der inden udgangen af 2012 undtager forlystelser fra bilag 1 til lov om afgift af elektricitet.

Bemærkninger til forslaget

Folketinget vedtog helt tilbage i 1977 lov om afgift af elektricitet, som sidst er blevet revideret i 2011. I lovens bilag 1, som første gang indgik i loven i 1979, er oplistet en række momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af elafgift. Den daværende minister for skatter og afgifter, Anders Andersen, begrundede listen med, at vareproducerende virksomheder skulle friholdes for at styrke konkurrenceevnen og dermed beskæftigelsen.

Ved vedtagelsen af loven blev forlystelser ikke fritaget, fordi de blev ligestillet med de liberale erhverv. Elforbruget i forlystelsesparker blev dermed sidestillet med elforbruget i private husholdninger. Dette er efter forslagsstillernes opfattelse forkert og bør ændres, så forlystelsesvirksomhedernes elforbrug i stedet sidestilles med øvrige momsregistrerede virksomheder, så der gives mulighed for at opnå godtgørelse af elafgift på elektricitet til processer med momspligtige aktiviteter.

Meget er sket siden 1979, og i dag er turismeerhvervets (hvor forlystelsesvirksomheder indgår) betydning i forhold til den internationale konkurrenceevne steget betydeligt. Forlystelsesparker i Danmark er konstant blevet udbygget for at kunne matche den internationale konkurrence. Turismeerhvervet er i dag den sjettestørste eksportsektor i Danmark. Ifølge Visitdenmarks hjemmeside omsatte udenlandske turister i 2010 for 29,6 mia. kr. i Danmark ud af en samlet omsætning for turister på 74,6 mia. kr. Sektoren beskæftiger 109.000 årsværk og indbetaler samlet 34,8 mia. kr. i skatter og afgifter (2010 tal).

Forlystelsesvirksomheder har en direkte betydning i forhold til den internationale konkurrenceevne. Tivoli er Danmarks turistattraktion nummer et, og over 0,5 million turister besøger haven årligt ud af de samlet 4 mio. gæster. Tivoli og Legoland eksporterer også deres koncepter til udlandet. En række af forlystelsesparkerne som f.eks. Fårup Sommerland, Danfoss Universe og Joboland er afgørende for at kunne tiltrække turister til provinsen og skaffe arbejde til lokale. Med den betydning, forlystelsesvirksomheder har for turismen i dag, er den tidligere begrundelse for, at forlystelsesvirksomheder ikke skal fritages for afgiften, ikke længere saglig.

På landsplan vil det ikke være store beløb, staten mister i provenu, men det vil have en væsentlig betydning for de enkelte virksomheder, og statens tab modsvares af indtægterne fra den forbedrede konkurrenceevne. Eksempelvis kan det nævnes, at Tivolis samlede omkostninger til elforbrug i 2011 var på 15,8 mio. kr., hvor en fuld afgiftsfritagelse vil betyde 4 mio. kr. til investeringer i nye forlystelser og udvikling af haven. For mindre forlystelsesparker som Fårup Sommerland udgør afgiften 650.000 kr., Danfoss Universe betaler 500.000 kr. og for Legoland, som er Danmarks næstmest besøgte park, udgør elafgiften 2 mio. kr. Samlet betaler de 11 største forlystelsesparker i Danmark omkring 15 mio. kr. i elafgift, hvoraf let produktionsstrøm til forlystelserne generer den største del af afgiften. Indregnes alle virksomheder i Danmark, som driver forlystelser, anslås lovforslaget at koste den danske stat ca. 30 mio. kr. i tabt provenu. Det tabte provenu forventes kompenseret af øgede indtægter og flere arbejdspladser i forlystelsesindustrien.

Med den betydning, forlystelsesvirksomheder har for turismen, er den manglende afgiftsgodtgørelse både uforståelig, konkurrenceforvridende og en barriere for udviklingen af forlystelserne fremover. Konkurrenceudsatte erhverv som forlystelsesparker bør derfor sidestilles med andre erhverv, hvad angår elafgifter. Forslagsstillerne foreslår derfor, at bilag 1 til lov om afgift af elektricitet revideres hurtigst muligt og eventuelt i forbindelse med et kommende eftersyn af energiafgiftssystemet i forbindelse med den nye energipolitiske aftale.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.04.12
1. behandling
22.05.12
2. behandling
07.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.04.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
06.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?