B 141: At undtage dansk realkredit fra kommende Basel IV-kapitalkrav (Forslag til folketingsbeslutning om at undtage dansk realkredit fra kommende Basel IV-kapitalkrav.)

B 141: Dansk realkredit

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 141

Fremsat af: Pelle Dragsted (EL), Rune Lund (EL), Søren Egge Rasmussen (EL)

Fremsat dato: 04.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 141 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at sikre en undtagelsesordning, der betyder, at danske realkreditinstitutter og realkreditforeninger ikke vil blive omfattet af de kommende Basel IV-kapitalkrav.

Bemærkninger til forslaget

Den danske model for realkreditinstitutter og realkreditforeninger er ganske unik, hvis man sammenligner med andre lande. Oprindelig var der tale om foreninger, der med basis i et medlemsdemokrati sørgede for at sikre de billigste lånemuligheder for kunderne ved at have en formidlende rolle som udsteder af obligationer til investorer, der kunne sikre kapital til kundernes lån. Der var i denne struktur ikke behov for en meget stor kapitalbeholdning. Eventuelle tab blev fint dækket af bidragssatser betalt af kunderne. Ud over at have været meget billig for kunderne har dansk realkredit også været meget solid og stabil. Den danske realkredit klarede således finanskrisen langt bedre end banksektoren.

Netop finanskrisen har været afgørende for en bølge af nye krav til de finansielle virksomheder. Dette er helt forståeligt. Den uansvarlige tilgang, som dele af den finansielle sektor lagde for dagen i årene op til krisen, betød, at staten i en række lande, herunder Danmark, måtte redde bankerne med store og meget dyre bankpakker. For at undgå en gentagelse har man fra international side arbejdet intenst på at inddæmme sektoren med en række krav til bl.a. kapitalbeholdning og kapitalsammensætning samt solvens. Senest vedtog et flertal i Folketinget i marts 2014 at implementere EU-direktivet Credit Requirements Directive IV (CRD IV), der på baggrund af krav udviklet i Basel Commitee on Banking Supervision under navnet Basel-III stillede nye krav til de finansielle virksomheder. Det betød bl.a., at kravene til den samlede kernekapital blev sat op fra 4 pct. til 6 pct. af de risikovægtede aktiver, og til den rene kernekapital blev kravene sat op fra 2 pct. til 4,5 pct. af de risikovægtede aktiver.

I horisonten skimtes allerede konturerne af nye Basel IV-krav, der yderligere skærper de krav, som netop er implementeret via CRD IV-direktivet. Ingen ved helt præcis, hvordan de kommende Basel IV-krav vil blive. Der er dog næppe nogen tvivl om, at kravene kan blive endnu mere skærpede end i dag. Selv om ambitionen for Baselkomiteens arbejde er at sikre en mere sikker finansiel sektor, arbejder de stadig mere voldsomme kapitalkrav imod den danske måde at drive realkredit på. Konkret betyder det, at realkreditinstitutterne vil blive tvunget til at øge deres kapitalbeholdning. Dette vil ske ved at øge omkostningerne ved lånet f.eks. gennem øgede bidragssatser. De endnu ukendte nye kapitalkrav bruges allerede nu til at presse foreningsejet realkredit til at blive børsnoteret, selv om det blot vil føre til dyrere og mere risikabel boligfinansiering, jævnfør forrige finanskrise, hvor det var børsnoterede finansielle virksomheder, der kom ud i de største problemer. Både for at undgå dyrere og mere risikabel finansiering af boliger og for at bevare brugerejet realkredit skal der blokeres for nye Baselkrav til realkreditten.

Baselkomiteen tager udgangspunkt i de gængse forhold i den finansielle sektor, men tager ikke højde for dansk realkredits særlige funktionsmåde. Derfor vil forslagsstillerne pålægge regeringen at sikre dansk realkredit en undtagelse fra kommende EU-direktiver med baggrund i Basel IV-kravene.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
17.05.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut

Emneord: realkredit

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 99: Øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer

09.10.2015 B 12: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

20.11.2014 B 33: Etablering af et realkreditinstitut for lån til ejerboliger og erhvervsejendomme i yderområder

28.11.2013 L 89: Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?