B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger (Forslag til folketingsbeslutning om at ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger.)

B 68: Penge fra fremmede statsmagter

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 68

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 23.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 68 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, der gør det ulovligt at modtage økonomiske midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål i Danmark fra fremmede stater, der har tilknytning til terrorbevægelser, eller som modarbejder demokrati og vestlige værdier og livsførelse, eller fra personer og organisationer, der har tilknytning til terrorbevægelser eller som modarbejder demokrati og vestlige værdier og livsførelse.

Bemærkninger til forslaget

Der er gang i byggeriet af stormoskeer i København. I 2014 blev en sunnimuslimsk stormoské indviet på ?Rov?singsgade, og i 2015 åbnede en shiamuslimsk stormoské på Vibevej. Planerne om en ny sunnimuslimsk stormoské på Dortheavej er langt fremme, og indsamlingen af penge til det 80 mio. kr. dyre byggeri er i gang.

Netop pengene til opførelsen af stormoskéerne har været omdrejningspunktet for offentlighedens interesse gennem flere år. Der har ikke været fuld gennemsigtighed med hensyn til, hvor pengene kommer fra, og hvilke betingelser der eventuelt knytter sig til støtten.

Ved byggeriet af stormoskeen og kulturcenteret på 6.800 km2 på Rovsingsgade støttede storemiren Hamad bin Khalifa al-Thani i den muslimske oliestat Qatar opførelsen med 150 mio. kr., men om der fulgte betingelser med, og hvad disse i så fald gik ud på, har været uklart for offentligheden. Den rige oliestat Qatar er kendt for at støtte moskebyggerier rundt om i verden, men støtten omfatter også jihadister i Syrien og Det Muslimske Broderskab i Tunesien og Egypten. Al Thani har været en af de største økonomiske støtter bag flere salafistbevægelser og ekstremistiske syriske oprørsbevægelser de seneste år, fremgik det af artiklen »Islamisterne i Danmark«, Information den 6. oktober 2014.

Uklarheden om pengestrømmen har hos befolkningen og politiske beslutningstagere skabt en bekymring og en frygt for, at der i kølvandet på de 150 mio. kr. er fulgt betingelser med fra al-Thani om at tilhøre en bestemt religiøs retning. Det vil være usædvanligt, hvis der ikke er stillet betingelser.

Ved byggeriet af den shiamuslimske stormoské på Vibevej var det ligeledes uklart, hvor pengene kom fra, og om der blev stillet betingelser. Det fik i 2011 Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti til i Københavns Borgerrepræsentation at stille krav om en kulegravning af økonomien i moskeen, men der kom ikke åbenhed ud af anstrengelserne. Det forlød, at en væsentlig del af pengene til det anslåede 50 mio. kr. dyre byggeri kom fra Iran.

Ved det kommende stormoskébyggeri på Dortheavej i nordvestkvarteret i Købehavn forlyder det, at finansieringen udelukkende sker via private donationer. Men det er umuligt at vide, om det er sandt.

Det er i dag ikke muligt for myndighederne at kræve indsigt i, hvorfra pengene til byggerier af moskeer og religiøse kulturcentre kommer fra.

Forslagsstillerne ønsker derfor, at det gøres ulovligt at modtage økonomiske midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål i Danmark fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer, der har tilknytning til terrorbevægelser, eller som modarbejder demokrati og vestlige værdier og livsførelse. Såfremt beslutningsforsalget vedtages, forpligtes regeringen til inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag herom.

Det er forslagsstillernes hensigt, at den eller de personer, der ønsker at indsamle midler til religiøse og kulturelle bygninger og formål, skal overholde de foreslåede bestemmelser. Herudover skal den ansvarlige for indsamlingen i særlig grad sikre, at der ikke modtages støtte og donationer fra stater eller private bidrag fra personer, der har tilknytning til terrorbevægelser, eller som modarbejder demokrati og vestlige værdier og livsførelse.

En passende sanktion ved overtrædelse af bestemmelsen om ikke at måtte modtage økonomiske midler fra terrorstater eller personer, der støtte sådanne, kunne passende være konfiskation af det indsamlede beløb til fordel for statskassen og en bøde på 100.000 kr. Ved grov tilsidesættelse af bestemmelsen eller ved forsøg på at omgå bestemmelsen skal straffen være fængsel i indtil 4 år.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.02.16
1. behandling
29.04.16
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.02.16
Afstemning start
01.03.16
Afstemning slut

Emneord: terror

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.10.2015 L 9: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

10.04.2015 B 162: At trække aktstykke 108 af 19. marts 2015 om styrket indsats mod terror tilbage

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?