B 107: At trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage (Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 73 af 17. marts 2016 om formålsbestemte indtægter til flygtningefaciliteten for Tyrkiet tilbage.)

B 107: Flygtninge i Tyrkiet

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 107

Fremsat af: Pelle Dragsted (EL), Rune Lund (EL), Søren Søndergaard (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 30.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 107 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at trække aktstykke 73 tilbage og fremlægge et nyt, hvoraf det fremgår, at ingen midler stillet til rådighed gennem flygtningefaciliteten for Tyrkiet kommer til udbetaling, før Tyrkiet lever op til grundlæggende menneskerettighedsstandarder og efterlever den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende Tyrkiet.

Bemærkninger til forslaget

På topmødet den 17. og 18. marts 2016 indgik EU en handel med Tyrkiet. Som led i denne handel forpligter Tyrkiet sig til at begrænse flygtningestrømmen til EU og til at tage flygtninge retur fra Grækenland. Til gengæld vil landet modtage op mod 6 mia. euro, få visumfrihed for tyrkiske statsborgere til EU og få sat skub i forhandlingerne om tyrkisk EU-medlemskab.

Imidlertid er menneskerettighedssituationen i Tyrkiet meget alvorlig og bliver stadig værre: Oppositionens aviser lukkes, og journalister fyres, fængsles eller dræbes. Legitime og fuldt ud fredelige kritiske stemmer bliver forfulgt og stemplet som terrorister. Flygtninge bliver chikaneret og banket af myndighedspersoner, og en del tvinges tilbage over grænsen til Syrien. Dette er helt uacceptabelt, hvilket Folketinget også slog fast i den enstemmige vedtagelse nr. V 28 tirsdag den 15. marts 2016.

Derfor må udbetaling af det danske økonomiske bidrag til Tyrkiet forudsætte, at landet lever op til grundlæggende menneskerettighedsstandarder og efterlever Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende Tyrkiet.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.03.16
1. behandling
2. behandling
30.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.03.16
Afstemning start
06.04.16
Afstemning slut

Emneord: flygtninge tyrkiet

Relaterede forslag:

27.10.2016 B 20: Regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union bør standses

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?