B 162: At trække aktstykke 108 af 19. marts 2015 om styrket indsats mod terror tilbage (Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 108 af 19. marts 2015 om styrket indsats mod terror tilbage.)

B 162: Indsats mod terror

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 162

Fremsat af: Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF)

Fremsat dato: 10.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 162 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger justitsministeren at trække aktstykke 108 om styrket indsats mod terror tilbage fra Finansudvalget og fremlægge en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror, der sikrer, at det forhøjede terrorberedskab siden terrorattentatet i København ikke går ud over politiets almindelige kriminalitetsbekæmpelsesindsats, særlig den borgernære og personfarlige kriminalitet.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne er indstillet på at støtte en øget bevillig til politiet, der finansierer det forøgede terrorberedskab. Efter behandling i Finansudvalget af aktstykke 108 er forslagsstillerne dog på ingen måde overbevist om, at dette er tilfældet. Dette understreges af historier om, at borgere uden for København efter terrorangrebet lige nu har mindre politi i lokalområdet og dermed mindre sandsynlighed for at få hjælp, hvis de bliver udsat for eksempelvis vold eller indbrud.

Det er derfor forslagsstillernes opfattelse, at der er behov for en drøftelse i Folketingssalen af, hvordan den samlede terrorindsats skal finansieres fremover, så det sikres, at der tages de nødvendige hensyn til, at vilkårene for politiets samlede opgaveløsning ikke forringes. Forslagsstillerne mener ikke, at aktstykke 108 tager disse hensyn i tilstrækkeligt omfang, og opfordrer derfor regeringen til at trække aktstykket tilbage og til at fremlægge en samlet plan for finansieringen af indsatsen mod terror, der tager hensyn til, at vilkårene for politiets samlede opgaveløsning ikke forringes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.04.15
1. behandling
17.04.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.04.15
Afstemning start
17.04.15
Afstemning slut

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. april 2015

Emneord: terror

Relaterede forslag:

23.02.2016 B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger

07.10.2015 L 24: Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke

07.10.2015 L 23: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.10.2015 L 9: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?