B 89: At tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne (Forslag til folketingsbeslutning om at tilbageføre omprioriteringsbidraget til kommunerne.)

B 89: Tilbageføring af omprioriteringsbidrag

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 89

Fremsat af: Benny Engelbrecht (S), Magnus Heunicke (S), Nicolai Wammen (S)

Fremsat dato: 15.03.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

B 89 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at indkalde til brede forhandlinger om at lave en aftale, hvori det sikres, at de midler, der tilvejebringes via omprioriteringsbidraget, skal føres tilbage til kommunerne for derigennem at sikre kernevelfærden i hele landet.

Bemærkninger til forslaget

Socialdemokratiet har konstateret, at regeringen og dens støttepartier stemte for regeringens lovforslag om udgiftslofterne, og noterede i den sammenhæng, at Dansk Folkeparti stemte imod oppositionens ændringsforslag til udgiftslofterne, som annullerede omprioriteringsbidraget (folketingsåret 2015-16, lovforslag nr. L 2 og L 3). Dermed sikrede Dansk Folkeparti et folketingsflertal for minusvækst i de kommunale budgetter på 7 mia. kr. frem mod 2019.

De vedtagne udgiftslofter har medført, at hver enkelt kommune allerede nu er ved at planlægge besparelser på kernevelfærden for at kunne leve op til den økonomi, som udgiftslofterne pålægger dem.

Med dette beslutningsforslag ønsker Socialdemokratiet at sikre, at kommunerne garanteres, at økonomiske midler, der svarer til omprioriteringsbidraget fra kommunerne på udgiftslofterne for 2017, 2018 og 2019, tilbageføres til kommunerne i forbindelse med de kommende års finanslove og kommuneaftaler.

Beslutningsforslaget skal således sikre, at hver kommune ikke tvinges til allerede nu at påbegynde nedskæringer i den borgernære velfærd, som ellers vil være påkrævet for at leve op til den faldende serviceramme, der er en konsekvens af omprioriteringsbidraget.

Samtidig skal beslutningsforslaget sikre, at der skabes en solid bund for de kommunale budgetlægninger i form af sikkerhed for kompenserende bevillinger enten på finanslove eller ved kommuneaftaler, således at kommunerne reelt ikke påføres den minusvækst, som udgiftslofterne for 2017, 2018 og 2019 ellers lægger op til. Det vil give kommunerne arbejdsro i en tid, hvor flygtningekrisen i forvejen skaber stor usikkerhed om de kommunale budgetter.

Med dette beslutningsforslag får Dansk Folkeparti endnu en gang muligheden for at sikre kommunerne mod minusvækst, og det er Socialdemokratiets forhåbning, at Dansk Folkeparti vil gribe den mulighed, så vores skoler, ældrepleje og daginstitutioner ikke skal rammes af nedskæringer.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.03.16
1. behandling
13.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.03.16
Afstemning start
22.03.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: omprioriteringsbidrag kommuner

Relaterede forslag:

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

26.03.2015 B 105: En redegørelse om budgetloven og sanktioner over for kommuner og regioner

26.03.2015 L 171: Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet

27.02.2014 L 151: Kommunernes overtagelse af undervisningstilbud

26.02.2014 L 143: Statstilskuddet til kommuner (ophævelse af lovens revionsbestemmelse)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?