B 121: At sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark (Forslag til folketingsbeslutning om at sikre mulighed for, at danske universiteter kan udbyde undervisning på dansk på nabolandes universiteter beliggende i grænselandsområdet til Danmark.)

B 121: Dansk på nabolandes universiteter

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 121

Fremsat af: Esben Lunde Larsen (V), Eva Kjer Hansen (V), Bertel Haarder (V), Ellen Trane Nørby (V), Per Stig Møller (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udvalg: Uddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)

B 121 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag om ændring af universitetsloven m.v., som gør det muligt for danske universiteter i grænseområder at finansiere udbud af danske universitetsfag på nabolandes universiteter, der ligger i grænseområder til Danmark.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at sikre en ændring af universitetsloven m.v., så danske universiteter fremover kan finansiere danske fag på udenlandske universiteter i grænseområderne.

Med den nugældende universitetslovgivning er det ikke muligt for danske universiteter at udbyde undervisning i udlandet – end ikke i nabolandene, da det følger af universitetsloven, at universitetsuddannelser skal udbydes i Danmark for at udløse tilskud fra den danske stat ( jf. ministerens svar i S 1603 fra 25. juni 2014 i Folketingstidende 2013-14 og svar på FIV alm. del – spm. 66 af 2. december 2014, 2014-15). Således er Syddansk Universitet (SDU) ophørt med at udbyde danske kurser på Universität Flensburg, da det viste sig ikke at være tilladt ifølge universitetsloven.

Det er meget væsentligt for grænseregionernes fortsatte udvikling, at danske universiteter får mulighed for at finansiere udbud af fag på de udenlandske nabouniversiteter, der ligger i grænseområdet, så studerende i vore nabolandes grænseregioner får gode muligheder for at tage »danske« fag udbudt på disse universiteter af et dansk universitet fra samme grænseregion.

Også for de danske forskere/undervisere, der udbyder disse »danske« fag på nabouniversitetet på den anden side af grænsen i den pågældende grænseregion, vil et sådant grænseoverskridende samarbejde styrke udsyn og indsigt hen over den fælles nationale grænse og dermed bidrage til udviklingen af de fælles grænseregioner.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
27.05.15
Afstemning slut

Emneord: uddannelse universitetsloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 59: Indførelse af folkeskolens afgangseksamen, adgangskrav til erhvervsuddannelserne samt ændringer som følge af lovgivning om de gymnasiale uddannelsers indhold m.v.

23.11.2015 L 66: Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.

29.10.2015 L 32: Anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer

07.04.2015 B 151: Afskaffelse af den årlige 2-procentsbesparelse (»grønthøsteren«) på finanslovens § 19 (Uddannelses- og Forskningsministeriet) og § 20 (Undervisningsministeriet)

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?