B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande (Forslag til folketingsbeslutning om at sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande.)

B 136: Flygtninge til nærområder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 136

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 136 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. november 2017 at gennemføre en politik, hvorefter spontane flygtninge, der ankommer til Danmark, enten sendes tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande, som mod betaling vil modtage flygtninge. Der er tale om en total omlægning af dansk asylpolitk.

Bemærkninger til forslaget

På forsiden af Morgenavisen Jyllands-Posten søndag den 17. januar 2016 præsenterede Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sass Larsen partiets model for, hvordan flygtningesituationen bedst løses (»S: Alle flygtninge skal samles i lejre«, Jyllands-Posten, den 17. januar 2016).

Ifølge gruppeformanden skal dansk asylpolitik ikke længere udøves i Danmark.

»I stedet må EU's ydre grænse lukkes, hvorefter der tættere på nærområderne kan oprettes velfungerende asyllejre, som alle flygtninge kan samles i. Derefter skal det være op til hvert enkelt vestligt land selv at bestemme, hvor mange flygtninge man ønsker at tage imod. Resten af flygtningene må blive i lejrene, indtil de kan vende hjem en dag«.

Henrik Sass Larsen begrundede modellen således: »Den mest ideelle løsning vil være at lave modtagelejre rundt omkring. Også i nærområderne, hvor alle med behov for beskyttelse og husly kan komme hen. Der skal være ordentlige vilkår, så man på den måde kan udøve sin humanisme der«, forklarede gruppeformanden, der nævnte sundhedsvæsen, arbejdspladser og et uddannelsessystem som en del af de permanente lejre.

»Er der så flygtninge, som finder vej uden om systemet og tager rejsen direkte til Danmark, må de sendes retur til lejren. Hvis folk alligevel kommer spontant herop, skal de pænt følges derhen igen«, siger Sass Larsen, der opfordrer det internationale samfund til på den måde at »stoppe folkevandringen én gang for alle«.

Socialdemokraternes gruppeformand nævnte Algeriet og Libyen som lande, der kunne huse de nye lejre, og forklarede, at det i princippet kunne være alle lande der vil tage imod betaling fra EU.

Forslagsstillerne er enige med Socialdemokratiets nye linje i flygtningepolitikken og finder den model til løsning af flygtningeproblemet, som blev skitseret af gruppeformand Henrik Sass Larsen, for et godt bud på en holdbar løsning. Andre politiske partier har også været ude med tilsvarende ideer og forslag. Hvis denne nye model skal kunne gennemføres, kræver det, at Danmark går forrest og opretter et helt nyt nationalt asylsystem.

Forslagsstillerne har tidligere foreslået noget tilsvarende, som Socialdemokratiet nu foreslår, f.eks. den 8. oktober 2014 i Politiko.dk: »Dansk Folkeparti: Flygtninge skal flyves til Afrika«. »Udlændinge på flugt, der får asyl i Danmark, skal sendes af sted til lejre i eksempelvis Afrika, foreslår Dansk Folkeparti«.

Forslagsstillerne tilslutter sig Socialdemokratiets nye linje om at sende flygtninge tilbage til lejre eller særlige centre i andre lande og ser gerne Socialdemokratiets model gennemført i praksis. Dette forudsætter i første omgang en bred politisk opbakning i Folketinget, hvilket er baggrunden for beslutningsforslaget.

Såfremt beslutningsforslaget bliver vedtaget, skal regeringen indkalde de partier, der har stemt ja, til forhandlinger om oprettelsen af et nyt dansk asylsystem.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
18.05.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

25.10.2016 B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

31.03.2016 B 120: Begrænsning af den ikkevestlige indvandring

5. Jun 2019 11:03

Man kan ikke svare ja eller nej, når spørgsmålet er stillet op på denne måde.
At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande
Hvis jeg svarer ja, er det så til at de skal sendes tilbage til lejre i nærområdet, eller er det ja til lejre i andre lande?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?