B 110: At sælge statsejede campingpladser (Forslag til folketingsbeslutning om at sælge statsejede campingpladser.)

B 110: Statsejede campingpladser

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 110

Fremsat af: Joachim B. Olsen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 31.03.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 110 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udløbet af 2016 at sætte otte campingpladser til salg, som i dag drives af Naturstyrelsen.

Bemærkninger til forslaget

Staten ejer og driver i dag otte campingpladser rundtomkring i Danmark. Liberal Alliance har grundlæggende den holdning, at staten ikke bør drive forretning i konkurrence med danske virksomheder. Vi mener af principielle grunde, at det ikke er statens opgave, ligesom vi heller ikke ønsker, at staten skal blande sig på en uhensigtsmæssig måde i markedet. I dag agerer virksomheder på det private marked som udgangspunkt på lige markedsvilkår. Når staten bedriver virksomhed på markedet, skaber det en unfair og unødig konkurrence, som i sidste ende er til skade for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
19.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?