B 30: Politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter (Forslag til folketingsbeslutning om, at politiveteraner får ret til at benytte Forsvarets veterancenter.)

B 30: Politiveteraner og Forsvarets veterancenter

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 30

Fremsat af: Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Trine Torp (SF)

Fremsat dato: 23.11.2015

Vedtaget dato: 29.03.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 30 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at tage de nødvendige initiativer for at sikre, at politifolk, der har været udsendt i international tjeneste til konfliktområder, og som har pådraget sig ptsd eller lignende skader på helbredet som følge af deres udsendelse, får ret til at benytte sig af Forsvarets veterancenter på lige vilkår med veteraner fra Forsvaret.

Bemærkninger til forslaget

I de senere år er der kommet stadig større fokus på, hvordan vi som samfund behandler de mennesker, som har været udsendt i tjeneste for Danmark i internationale konfliktområder.

Nogle af disse veteraner rammes af helbredsmæssige problemer som f.eks. ptsd som følge af de oplevelser og begivenheder, de har været vidne til eller været en del af under deres udsendelse.

Som samfund er det vores pligt at tage så godt hånd som muligt om disse mennesker, der har stillet deres tjeneste til rådighed i Danmarks interesse. Det drejer sig især om forsvarets soldater, men også mange politifolk har været udsendt og pådraget sig sår på krop eller sjæl som følge af deres udsendelse.

Mange gode tiltag er blevet gjort gennem de senere år for at give veteranerne så gode vilkår som muligt efter hjemkomsten til Danmark. Nogle kommuner har formuleret og implementeret en veteranpolitik, og mange frivillige private initiativer er blevet taget rundtomkring i landet. Fra statslig side blev muligheden for at få erstatning for sent diagnosticeret ptsd udvidet i 2014, og både Forsvaret og politiet stiller en lang række muligheder og ordninger til rådighed for de hjemvendte veteraner.

Et af de tiltag, der er gjort fra Forsvarets side, er etableringen af Veterancentret i Ringsted, som også har ansatte på flere af Forsvarets etablissementer rundtomkring i landet. Veterancentret stiller en lang række ydelser til rådighed for veteraner fra Forsvaret, og Veterancentret råder over en stor ekspertise i håndteringen af ptsd.

De ydelser, som Veterancentret stiller til rådighed, er imidlertid forbeholdt forsvarets veteraner. Politifolk, der har været udsendt og pådraget sig ar på sjælen, har ikke adgang til at få hjælp på Veterancentret. Politiets Psykologtjeneste yder naturligvis bistand til tidligere usendte politifolk, men da antallet af udsendte politifolk er væsentligt mindre end antallet af udsendte soldater, er det klart, at der ikke oparbejdes den samme ekspertise i håndteringen af ptsd, som Forsvaret råder over.

Da ptsd hos en politiveteran imidlertid er ligeså alvorligt som ptsd hos en veteran fra Forsvaret, forekommer det ikke rimeligt, at tidligere udsendte politifolk ikke kan få afgang til den ptsd–ekspertise, som Veterancentret råder over. Der er tale om en lille gruppe af politifolk, der har pådraget sig ptsd eller en lignende lidelse, og det vil næppe være ressourcemæssigt uoverkommeligt, hvis Veterancentrets ydelser også stilles til rådighed for tidligere udsendte politifolk.

På den baggrund foreslås det, at politiveteraner sidestilles med Forsvarets veteraner med hensyn til retten til at kunne benytte sig af Forsvarets veterancenter.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
23.11.15
1. behandling
21.01.16
2. behandling
17.03.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
23.11.15
Afstemning start
30.11.15
Afstemning slut
17.03.16

Emneord: veteraner

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 129: Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.

20.12.2013 L 104: Erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?