B 84: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig (Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.)

B 84: Vederlag og ministerpension samtidig

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 84

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Lars Dohn (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL), Frank Aaen (EL)

Fremsat dato: 26.02.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 84 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges inden udgangen af Folketingsåret 2014-15 at fremsætte et lovforslag, der ophæver muligheden for at få udbetalt ministerpension, hvis man samtidig modtager løn, vederlag eller eftervederlag fra Europa-Parlamentet, Folketinget, en region, en kommune eller politiske udpegede hverv i internationale organisationer.

Bemærkninger til forslaget

Med de nuværende regler for ministerpension er det muligt for tidligere ministre, som stadig modtager vederlag eller eftervederlag og samtidig har nået efterlønsalderen, at modtage ministerpension.

Det gælder især folketingspolitikere, som stadig er medken af Folketinget og tidligere har været ministre, at de, imens de modtager vederlag, også modtager ministerpension. De bliver kun modregnet i deres ministerpension, hvis de i samlet indtægt fra folketingsvederlag og ministerpension overstiger grundvederlaget for ministre. Ministerpension burde efter forslagsstillernes mening være et supplement til folkepension og øvrige pensioner for politikere, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, ikke et tillæg til det vederlag, man får for sit arbejde som folketingsmedlem.

Forslagsstillerne finder det urimeligt, at politikere både kan modtage løn og vederlag, imens de modtager skatteyderbetalt ministerpension. Med forslaget vil forslagsstillerne sikre, at ingen politikere modtager løn og pension samtidig.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.15
Afstemning start
05.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2015

Emneord: ministerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 64: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

26.02.2015 B 82: Mindre lukrativ beregning af pension til ministre

26.02.2015 B 81: Mindre lukrativ optjening af pension for ministre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?