B 64: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig (Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig.)

B 64: Vederlag og ministerpension samtidig

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 64

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Christian Juhl (EL), Søren Søndergaard (EL), Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 25.02.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 64 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges inden udgangen af 2016 at fremsætte et lovforslag, der ophæver muligheden for at få udbetalt ministerpension, hvis man samtidig modtager løn, vederlag eller eftervederlag fra Europa-Parlamentet, Folketinget, en region, en kommune eller politisk udpegede hverv i internationale organisationer.

Bemærkninger til forslaget

Forslaget er indholdsmæssigt en genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 84, folketingsåret 2014-15, 1. samling. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2014-15, 1. samling, sektion A, B 84 som fremsat, sektion B, betænkning over B 84, og sektion F, møde 82 og møde 93.

Med de nuværende regler for ministerpension er det muligt for tidligere ministre, som stadig modtager vederlag eller eftervederlag og samtidig har nået efterlønsalderen, at modtage ministerpension.

Det gælder især folketingspolitikere, som stadig er medlemmer af Folketinget og tidligere har været ministre, at de, imens de modtager vederlag, også modtager ministerpension. De bliver kun modregnet i deres ministerpension, hvis de i samlet indtægt fra folketingsvederlag og ministerpension overstiger grundvederlaget for ministre. Ministerpension burde efter forslagsstillernes mening være et supplement til folkepension og øvrige pensioner for politikere, som har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, ikke et tillæg til det vederlag, man får for sit arbejde som folketingsmedlem.

Forslagsstillerne finder det urimeligt, at politikere både kan modtage løn og vederlag, imens de modtager skatteyderbetalt ministerpension. Med forslaget vil forslagsstillerne sikre, at ingen politikere modtager løn og pension samtidig.

Da Enhedslisten fremsatte samme forslag i folketingsåret 2014-15, 1. samling, var et flertal bestående af Venstre, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti imod forslaget, idet de ville afvente Vederlagskommissionens anbefalinger, inden de tog stilling til spørgsmål om ministres og folketingsmedlemmers fremtidige vederlag og pensionsforhold.

Vederlagskommissionen afgav sin rapport den 18. januar 2016, og der ses således ikke længere at være noget til hinder for, at de pågældende partier kan tage stilling til indholdet af forslaget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: ministerpension

Relaterede forslag:

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

26.02.2015 B 84: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

26.02.2015 B 82: Mindre lukrativ beregning af pension til ministre

26.02.2015 B 81: Mindre lukrativ optjening af pension for ministre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?