B 91: Ophævelse af lov om friplejeboliger (Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve lov om friplejeboliger.)

B 91: Ophævelse af lov om friplejeboliger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 91

Fremsat af: Lars Dohn (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 02.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Udvalg: By- og Boligudvalget (BYB)

B 91 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden den 1. januar 2015 at fremsætte lovforslag om ophævelse af lov om friplejeboliger, og at der igangsættes en proces for afvikling af friplejeboliger.

Bemærkninger til forslaget

Adskillige kommuner har i efteråret 2013 berettet om overbetaling af friplejeboliger med en spændvidde fra 20.000 til 100.000 kr. pr. plads. Ikke som følge af et frit valg truffet i kommunen, men som en tvang på grund af loven om friplejeboliger. KL (Kommunernes Landsforening) har ligeledes peget på, at friplejeboligerne på landsplan koster kommunerne 100 mio. kr. årligt på grund af overbetaling, jf. www.denoffentlige.dk/stop-overbetaling-af-friplejehjem-nu.

Evalueringen af friplejeboligloven fra 2012 peger også på en lang række problemer, som endnu ikke er blevet adresseret af regeringen. Overbetaling er et centralt problem, men lige så uhensigtsmæssig er den administrative byrde, som friplejeboligerne lægger på kommunerne, jf. BYB alm. del – bilag 7 (folketingsåret 2011-12).

I sit høringssvar af 9. juli 2012 til evalueringen af friplejeboligloven har KL påpeget, at loven på mange punkter er bureaukratisk og fordyrende. Samtidig har loven blot medført, at de eksisterende aktører inden for plejesektoren har kunnet opføre nye plejeboliger – i nogle tilfælde med offentlig støtte.

Der er således efter Enhedslistens opfattelse grundig dokumentation for, at lov om friplejeboliger siden ikrafttrædelsen i 2007 har påført kommunerne unødvendige og store udgifter. Derfor bør regeringen tage initiativ til at ophæve loven.

Kommunerne – og i sidste ende skatteborgerne – bærer omkostningerne. Efter Enhedslistens opfattelse er det derfor både i kommunernes og borgernes interesse at afskaffe loven om friplejeboliger.

Det er blevet hævdet, at loven ikke umiddelbart kan ophæves, da friplejeboligerne indgår i 10-årige udbudskontrakter. Men efter Enhedslistens opfattelse må der igangsættes en proces for at afvikle friplejeboligerne allerede nu.

For den overgangsperiode, hvor friplejeboligerne langsomt afvikles, skal regeringen lade udarbejde et regelsæt, der betyder:

– Stop for etableringer af friplejeboliger (både kvote A og B), antallet af friplejeboliger må ikke stige, og afregning af friplejeboliger skal ske efter det lokale udgiftsniveau.

– Nyt takstsystem til friplejeboliger under udfasning.

– Stillingtagen til forskellen i drift og finansiering mellem friplejeboliger, der yder praktisk og personlig hjælp i medfør af servicelovens § 83 på den ene side, og friplejeboliger, der yder socialpædagogisk bistand i medfør af servicelovens § 85.

– Friplejeboligleverandører skal modtage alle borgere, som er visiterede til og ønsker at komme på den friplejebolig, og leverandøren skal ikke have egne ventelister eller sortere mellem borgere.

– Overgangsbestemmelser omkring friplejeboligerne i tilfælde af overkapacitet. Det skal her gøres klart, om og hvordan kommunen kan overtage friplejeboligerne og omdanne dem til kommunale plejehjemspladser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.04.14
1. behandling
15.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.04.14
Afstemning start
09.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: friplejeboliger

Relaterede forslag:

18.02.2015 L 139: Fri adgang til plejeboligmarkedet, ophævelse af krav om genudbud, ændring af afregningssystemet, pantsætningsforbud, forenkling af friplejeboligordningen m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?