B 14: At ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren (Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationerne i Ring 5-transportkorridoren.)

B 14: Arealreservationer i Ring 5

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 14

Fremsat af: Maria Reumert Gjerding (EL), Martin Lidegaard (RV), Mette Abildgaard (KF)

Fremsat dato: 20.10.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 14 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ophæve arealreservationerne i den såkaldte Ring 5-transportkorridor i Nordsjælland og definitivt opgive planerne om en Ring 5-motorvej gennem Nordsjælland.

Bemærkninger til forslaget

Det er nu 40 år siden, Ring 5-korridoren blev oprettet. Den er fra en tid, hvor man lagde korridorer gennem skove og naturområder, fordi det var billigere at anlægge veje der. Korridoren løber i dag gennem naturperler i Store Dyrehave, Mølleådalen og naturparken mellem Farum og Slangerup. Omkring 20 gamle landsbymiljøer vil endvidere blive hårdt ramt af en eventuel udnyttelse af korridoren til motorvej eller jernbane.

De betydelige miljømæssige skadevirkninger af en mulig anlæggelse af trafikanlæg i transportkorridoren understreges af, at Mølleådalen er Natura 2000-område og at Store Dyrehave i sommeren 2015 er udpeget som UNESCO verdensarv, der skal beskyttes. Udnyttelse af korridoren vil ikke kunne undgå at komme i konflikt med disse betydelige miljøinteresser.

I alle de år, reservationen har eksisteret, har den medført store indgribende begrænsninger for borgere og myndigheder i de berørte kommuner. Der er de seneste år sket en stramning af administrationen, så selv små ændringer, byggetilladelse m.v., pålægges særlige begrænsninger med den effekt, at ejendomme, der er beliggende i korridoren, kan være svære at sælge, så grundejerne i hele bæltet risikerer at blive stavnsbundet til deres ejendomme. I flere tilfælde omfatter transportkorridoren betydelige dele af kommuners areal.

Det er på høje tid, at der kommer en afklaring vedrørende Ring 5. Det er helt urimeligt over for de borgere, som i dag er påvirkede af arealreservationer, at lade debatten køre i årevis. De har et berettiget krav på at vide, om de er købt eller solgt. Det er forslagsstillernes opfattelse, at planerne om Ring 5 definitivt skal aflyses til gavn for både borgerne i Nordsjælland og naturen.

En ophævelse vil gøre det lettere og mere trygt at være borger inden for det 1 km brede bælte, der strækker sig fra Kokkedal til Køge, og kommunerne kan i samarbejde med borgerne udvikle deres områder og nærmiljøet.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.10.15
1. behandling
17.12.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.10.15
Afstemning start
27.10.15
Afstemning slut

Emneord: trafik motorveje

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 163: Begrænsning af støj fra motorveje

08.10.2015 B 9: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

27.03.2015 B 141: Forhøjelse af hastighedsgrænsen til 90 km/t. på landeveje

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

11.03.2015 B 93: At forlænge 2. etape af Kalundborgmotorvejen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?