B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission (Forslag til folketingsbeslutning om at nedsætte en retssikkerhedskommission.)

B 189: Retssikkerhedskommission

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 189

Fremsat af: Zenia Stampe (RV), Martin Lidegaard (RV), Sofie Carsten Nielsen (RV), Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 21.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 189 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen senest 1. november 2016 at nedsætte en retssikkerhedskommission, der skal belyse, om den danske terrorindsats har fundet den rette balance mellem beskyttelse og retssikkerhed.

Bemærkninger til forslaget

Folketinget lægger vægt på, at Danmark har en effektiv terrorbekæmpelse, der ikke underminerer borgernes rettigheder eller det frie samfund, som vi gerne vil beskytte.

Regeringen har besluttet at nedlægge det uvildige terrorudvalg, der har gransket den samlede danske terrorindsats. Evalueringer af terrorindsatsen har muligvis allerede bidraget til at styrke effektiviteten i vores indsats. Men vi mangler fortsat at få belyst de retssikkerhedsmæssige aspekter af terrorindsatsen.

Det er afgørende at få klarhed over, om kampen mod terror på visse områder går for langt i forhold til borgernes rettigheder og det frie samfund, som vi gerne vil beskytte med terrorindsatsen. I USA og England har man gjort sig sådanne overvejelser i forlængelse af diverse terrorpakker. Men det er aldrig sket systematisk i Danmark. Derfor skal der nedsættes en retssikkerhedskommission med en bred sammensætning af eksperter fra ind- og udland.

Målet med en ny retssikkerhedskommission er få belyst, om vi har ramt den rette balance mellem bekæmpelse af terror og borgernes retssikkerhed. Terror skal naturligvis bekæmpes. Men kampen mod terrorismen må aldrig ske på bekostning af borgernes retssikkerhed. Derfor skal eksperter undersøge, om den nuværende indsats sker med tilstrækkelig respekt for borgernes retssikkerhed. Højesterets underkendelse af muligheden for at gennemføre administrative udvisninger peger som regeringens nu droppede forslag om sessionslogning på, at det er relevant at få belyst.

I forlængelse af det arbejde, det uvildige terrorudvalg allerede har gennemført, skal den nye retssikkerhedskommission overveje, analysere og vurdere de retssikkerhedsmæssige aspekter af de forskellige elementer i den danske indsats og komme med forslag, der kan bidrage til at styrke de retssikkerhedsmæssige aspekter omkring den danske terrorbekæmpelse. Kommissionen skal komme med sin afrapportering ultimo 2017.

For fortsat at bekæmpe terrortruslen på et retssikkerhedsmæssig forsvarligt grundlag er det nødvendigt løbende at vurdere og analysere vores terrorindsats og retsgrundlaget bag. En retssikkerhedskommission kan give et opdateret billede af retssikkerheden.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.04.16
1. behandling
27.05.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.04.16
Afstemning start
28.04.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: retssikkerhed kommissioner

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 149: Konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden

30.03.2016 B 103: Bedre retssikkerhed i forbindelse med administrativ frihedsberøvelse

15.03.2016 B 88: Nedsættelse af en ytringsfrihedskommission

12.01.2016 B 52: Offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

05.11.2015 L 43: Videoafhøring af børn og unge i straffesager

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?