B 89: At lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager national gods- eller passagertransport i Danmark (cabotagekørsel) (Forslag til folketingsbeslutning om at lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager nationalgods- eller passagertransport i Danmark (cabotagekørsel).)

B 89: Registrering af udenlandske godstransportører

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 89

Fremsat af: Henning Hyllested (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 02.04.2014

Forkastet dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 89 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen hurtigst muligt at ophæve undtagelsesbestemmelsen i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1517 af 16. december 2010 om undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) (Kortvarige udstationeringer) § 1, stk. 7, således at udenlandske vognmandsfirmaer, der foretager cabotagekørsel, skal lade sig registrere i RUT-registret.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes holdning, at presset på det danske vognmandserhverv i disse år øges på grund af øget tilstedeværelse af udenlandske transportører, som uden registrering og med ringe kontrol udsætter danske vognmænd og chauffører for unfair konkurrence. Disse udenlandske transportører registreres ikke i forbindelse med den såkaldte cabotagekørsel, men kun i forbindelse med de såkaldte kombitransporter.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at en registrering af udenlandske transportører i RUT-registeret vil kunne muliggøre en sammenkædning med den almindelige kontrol af cabotagekørslen i Danmark og derved medvirke til at sikre, at cabotagekørslen i Danmark mindskes og ulovlig cabotagekørsel lettere opdages.

Forslagsstillerne finder det desuden uhensigtsmæssigt, at kombitransporter er omfattet af RUT-registrering, hvorimod det øvrige vejtransportområde ikke er omfattet. At sikre, at RUT-registeret fremover kommer til også at omfatte alle udenlandske transportørers forskellige tjenesteydelser, vil på den ene side styrke logikken i RUT-registreringen (og dermed lovgivningen), og på den anden side styrke kontrollen med cabotage og ulovlig cabotage. Dette vil medvirke til at stille danske vognmænd og chauffører – og dermed danske virksomheder og arbejdspladser – i en mere rimelig konkurrencesituation over for udenlandske chauffører og de udenlandsk registrerede lastbiler.

En udvidelse og præcisering af RUT-registeret, således at det fremover kommer til at omfatte alle udenlandske transportørers tjenesteydelser og ikke kun kombitransporterne, kan selvsagt ikke stå alene, men skal ses som et supplement til den øvrige indsats mod ulovlig cabotage og social dumping og bør desuden suppleres med bedre muligheder for politiet til at udføre kontrol, herunder tilvejebringelse af et nummerpladegenkendelsessystem.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.04.14
1. behandling
08.05.14
2. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.04.14
Afstemning start
09.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 20. maj 2014

Emneord: cabotage godskørsel godstransport

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 165: Godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

04.04.2016 B 131: Ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes

27.03.2015 B 142: Ændring af godskørselsloven så hele vogntog kan tilbageholdes

11.03.2015 L 159: Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

11.11.2014 B 23: Ændring af godskørselsloven

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?