B 62: At lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen (Forslag til folketingsbeslutning om at lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen.)

B 62: Politikeres pensionsalder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 62

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Christian Juhl (EL), Søren Søndergaard (EL), Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 25.02.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 62 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, som indebærer, at borgmestres, regionsrådsformænds, folketingsmedlemmers og ministres pensionsalder følger den til enhver tid gældende folkepensionsalder efter lov om social pension.

Bemærkninger til forslaget

Igennem de senere år er almindelige danskeres vilkår for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gentagne gange blevet forringet, bl.a. ved gradvise forhøjelser af folkepensionsalderen. Aftalen fra 2006 om en velfærdsreform og tilbage-trækningsreformen fra 2011 indebærer desuden, at der også i fremtiden kan forventes forhøjelser af folkepensionsalderen, efterhånden som befolkningens forventelige levealder stiger. Samtidig er efterlønsordningen blevet kraftigt forringet, og for personer født i 1963 eller senere er efterlønsalderen direkte koblet til folkepensionsalderen.

Forringelserne er til gengæld gået let hen over landets fuldtidspolitikere. Således kan borgmestre og regionsrådsformænd opnå pension allerede fra efterlønsalderen. Det samme gælder for folketingsmedlemmer, men med den modifikation, at personer, som er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt pension optjent som folketingsmedlem inden den 1. juli 2012, allerede når de fylder 60 år. Ministre kan få udbetalt pension optjent siden 2007, når de opnår efterlønsalderen. Ministerpension optjent fra 2000 til 2006 kan udbetales allerede fra en alder af 60 år, og ministerpension optjent før 2000 kan udbetales, så snart den tidligere minister ikke længere modtager eftervederlag. Enhedslisten finder det utilfredsstillende, at almindelige danskere har måttet se deres pensionsalder forhøjet og mulighederne for efterløn forringet, mens politikere kan nyde en meget lukrativ pension fra en forholdsvis tidlig alder. Enhedslisten foreslår derfor, at politikernes pensionsalder fremover skal følge den folkepensionsalder, som til enhver tid gælder efter lov om social pension.

Forslagsstillerne forudsætter, at de nye regler skal træde i kraft hurtigst muligt og gælde for så mange fuldtidspolitikere, som det er muligt, og for så stor en del af deres pension, som det er muligt, inden for rammerne af den beskyttelse af ejendomsretten, som følger af grundloven og Danmarks internationale forpligtelser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: folkepension politikerpension

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 80: En nedslidningspensionsordning

25.02.2016 B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere

05.11.2015 L 40: Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelsen m.v.

26.02.2015 B 83: Et mere rimeligt loft for politikerpensioner

26.02.2015 B 80: Politikernes pensionsalder

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?