B 89: At give offentlige myndigheder og selskaber mulighed for at fravælge at indgå aftaler med selskaber, der arbejder i skattely (Forslag til folketingsbeslutning om at give offentlige myndigheder og selskaber mulighed for at fravælge at indgå aftaler med selskaber, der arbejder i skattely.)

B 89: Fravalg af selskaber i skattely

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 89

Fremsat af: Frank Aaen (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 11.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 89 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Det skal være muligt for offentlige myndigheder og selskaber at udelukke virksomheder fra at vinde udbud af offentlige opgaver, hvis de pågældende virksomheder er baseret i skattely eller på anden måde unddrager sig den generelle beskatning af selskabets fortjeneste.

Derfor pålægger Folketinget regeringen

– at give Folketinget en grundig redegørelse for, i hvilket omfang og på hvilke retsgrundlag EU forhindrer offentlige myndigheder i at udelukke skattelyselskaber fra at deltage i offentlige udbud, og at stille krav i EU om fjernelse af de barrierer, der måtte være for en udelukkelse,

– at arbejde for, at kommuner, regioner og statslige institutioner og myndigheder må inddrage skatteforhold, når der skal tages stilling til bud, der vurderes ud fra, hvad der er »det mest økonomisk fordelagtige« tilbud, herunder at det må indgå, at en myndighed tilstræber at undgå selskaber, der udnytter skattely,

– at udforme dansk lovgivning, så den inden for gældende EU-regler, og indtil disse er ændret, giver mulighed for at udelukke skattelyselskaber, f.eks. hvis et udbud er under EU's grænser for, hvornår en opgave skal i udbud, eller der på anden måde er mulighed for national lovgivning på området, og

– at ændre lovgivningen således, at selskaber, der byder på eller udfører aktiviteter for en offentlig køber, på forlangende, eventuelt som et krav i udbuddet, skal redegøre for den selskabskonstruktion, firmaet indgår i, moderselskaber og ultimative ejere, så der er fuld gennemsigtighed herom, herunder mulighed for at vurdere de skattemæssige forhold.

Bemærkninger til forslaget

Der er i de seneste 1-2 år i flere omgange rejst debat om danske myndigheders engagementer i forhold til selskaber placeret i skattely. Det gælder f.eks. salget af aktier i DONG, internationale selskabers kontrakter inden for udførsel af velfærdsydelser, hvor selskabet er placeret i et skattely, muligheden for at udelukke selskaber baseret i skattely, og som et af de seneste eksempler, at Folketingets kantiner er drevet af et selskab placeret i et skattely.

Det sidste undersøges af Folketingets ledelse (Præsidiet), men der er åbenlyst brug for lovgivningsmæssige initiativer, både i forhold til EU-regler og i forhold til dansk lovgivning. Derfor er forslagsstillerne glade for den aftale, der blev indgået den 19. december 2014 om dette emne mellem regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og et bredt flertal af partier i Folketinget (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti), men forslagsstillerne mener, der hurtigst muligt skal tages yderligere initiativer. Det er begrundelsen for dette beslutningsforslag, der bl.a. sætter fokus på den politiske målsætning og de muligheder, der efter forslagsstillernes opfattelse allerede er inden for de gældende EU-regler på dette område.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
24.04.15
2. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
26.05.15

Emneord: skattely

Relaterede forslag:

26.03.2015 L 172: Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet

22.03.2015 L 167: Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?