B 21: At gennemføre budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden for 2015 (Forslag til folketingsbeslutning om at gennemføre budgetterede udbetalinger af udviklingsbistanden for 2015.)

B 21: Udviklingsbistand i 2015

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 21

Fremsat af: Holger K. Nielsen (SF), Jonas Dahl (SF)

Fremsat dato: 30.10.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

B 21 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at gennemføre for ca. 1.400 mio. kr. af de bremsede udbetalinger til udviklingsbistand, således at den danske udviklingsbistand kommer til at udgøre ca. 0,8 pct. af BNI i 2015. De overførsler, der prioriteres gennemført, skal bedst muligt afspejle de særlige danske prioritetsområder og/eller bidrag til institutioner, hvor Danmark mundtligt har afgivet tilsagn om specifikke beløb og/eller hvor det vurderes at have store konsekvenser, at Danmarks bidrag reduceres.

Bemærkninger til forslaget

Regeringen har allerede i 2015 valgt at beskære udviklingsbistanden med ca. 2,7 mia. kr., selv om disse midler var bevilget på finansloven. Disse nedskæringer er på ingen måde nødvendige, og de svækker såvel Danmarks indsats som Danmarks internationale renommé og dermed mulighed for indflydelse – også på andre donorers bidrag.

Et flertal i Folketinget har givet udtryk for, at Danmark giver udviklingsbistand på mindst 0,8 pct. af BNI. Hvis den ambition skal nås i år, kræver det, at 1,4 mia. kr. af de nedskæringer, regeringen helt ensidigt har gennemført, annulleres.

Det kunne f.eks. være:

– En række af de planlagte multilaterale bidrag – især dem, som Danmark allerede har afgivet mundtligt tilsagn om, og de tiltag, som omhandler freds- og konfliktløsning i FN-regi.

– De bilaterale bidrag til udviklingslande, som kan sikre dels en ordentlig udfasning af lukningstruede landeprogrammer, dels de forpligtelser Danmark allerede ved bilaterale årsforhandlinger mundtligt har stillet i udsigt.

– Allerede planlagt forskning i Danmark.

– Klimapulje og overførsler til miljøinterventioner.

– Aktiviteter og planlagte bidrag til de såkaldte nærområder (til migration) – f.eks. Det Arabiske Initiativ.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.15
1. behandling
17.11.15
2. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.15
Afstemning start
06.11.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: udviklingsbistand

Relaterede forslag:

26.05.2014 B 120: Opfordring til at trække aktstykke 96 af 19. maj 2014 om tilsagn om dansk støtte til Global Green Growth Institute (GGGI) tilbage

11.03.2014 B 62: Stop for dansk udviklingsbistand til Uganda

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?