B 97: Fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver (Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver.)

B 97: SKAT og dommerkendelser

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 97

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Torsten Schack Pedersen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 18.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 97 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2014-15 at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter m.m., som fjerner SKATs ret til uden en dommerkendelse at have adgang til private haver.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne understreger, at det er nødvendigt, at myndighederne kan gøre brug af dommerkendelser og dermed, via konkrete mistanker, som er blevet gennemset af en dommer ved en dansk domstol, undersøge private borgeres haver. Men der er langt fra en proces, hvor en dommer har muligheden for at tage borgerens parti, til den nuværende praksis, hvor SKAT over 700 gange de sidste år uden om domstolene er trængt ind i private borgeres haver.

Forslagsstillerne har bemærket, at skatteministeren også har moderniseret og effektiviseret muligheden for, at borgere kan angive hinanden. At borgere slipper for telefonkøen hos SKAT og dermed lettere kan angive hinanden, trækker ikke Danmark i den rigtige retning. Danmark er et samfund, hvor godt naboskab og gensidig tillid er med til at holde de offentlige udgifter nede og sammenholdet oppe.

Skatteministeriet har, trods en forespørgsel fra Skatteudvalget, ikke svaret Folketinget, hvad der har været de praktiske konsekvenser for borgerne af, at regeringen har givet SKAT adgang til borgernes haver uden dommerkendelse. Forslagsstillerne bemærker, at det af svarene på SAU alm. del – spørgsmål 278 og 372 fremgår, at ministeriet ikke kender konsekvenserne af denne ret, herunder at ministeren ikke kender omfanget af eventuelle overtrædelser af skatte- og afgiftslovene, der er opdaget ved benyttelse af indtrængen i private haver uden dommerkendelse.

Det fremgår af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 371, at Skatteministeriet enten ikke kan eller ikke ønsker at oplyse, hvilke begrundelser der ligger til grund for hver af de 747 kontroller, SKAT har foretaget på privat grund, selv om det fremgår af SKATs gennemsigtighedsrapport for 2013, at SKAT skriftligt dokumenterer vurderingerne af, at de har tilstrækkelig hjemmel i lovgivningen til at trænge ind i de pågældende haver.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
18.03.15
1. behandling
12.05.15
2. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
18.03.15
Afstemning start
25.03.15
Afstemning slut
04.06.15

Emneord: privatliv retssikkerhed

Relaterede forslag:

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

04.04.2016 B 149: Konsekvensanalyse af lovforslags betydning for retssikkerheden

30.03.2016 B 103: Bedre retssikkerhed i forbindelse med administrativ frihedsberøvelse

05.11.2015 L 43: Videoafhøring af børn og unge i straffesager

05.11.2015 L 41: Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?