B 109: At fastholde økologimålsætningen (Forslag til folketingsbeslutning om at fastholde økologimålsætningen.)

B 109: Økologimålsætningen

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 109

Fremsat af: Maria Reumert Gjerding (EL), Pelle Dragsted (EL), Henning Hyllested (EL), Søren Egge Rasmussen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Jakob Sølvhøj (EL), Søren Søndergaard (EL), Finn Sørensen (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 31.03.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 109 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fastholde økologimålsætningen om en fordobling af det økologiske areal i 2020 i forhold til 2007.

Bemærkninger til forslaget

I 2009 fastsatte den daværende VK-regering en målsætning for udviklingen af det økologisk dyrkede areal i Danmark. I 2020 skulle arealet fordobles i forhold til 2007. Den nuværende regering har imidlertid opgivet denne målsætning, fordi regeringen finder det »uhensigtsmæssigt at være bundet af en kvantitativ målsætning, som ikke er realistisk«, jf. »Regeringen dropper egen målsætning for økologi« i Altinget den 9. oktober 2015.

Landbrug & Fødevarer har over for Miljø- og Fødevareudvalget givet udtryk for, at målsætningen er realistisk. Markedet for økologiske varer er gunstigt. Der bliver købt flere økologiske varer end nogensinde før, og eksporten oplever tocifrede vækstrater. Erhvervet har selv en forventning til en årlig stigning i eksporten på 10 pct., hvilket vil gøre Danmark til nettoeksportør af økologi i 2020. Samtidig er der de senere år kommet skub i omstillingen fra konventionelt til økologisk landbrug. Landbrug & Fødevarer forventer en vækst i det økologiske areal på 13 pct. i år, jf. MOF alm. del – bilag 38.

Den enkelte landmands beslutning om at omstille kræver ofte lang tids overvejelser og forberedelser. Omstillingen til økologisk produktion kommer ikke af sig selv, og det er helt centralt at understøtte denne proces. En klar politisk målsætning understøttet af handlingsplaner som »Økologivisionen« fra 2011 og de efterfølgende økologihandlingsplaner er en forudsætning for at fastholde omstillingen.

Hvis målsætningen om en fordobling af det økologiske areal skal nås i 2020, kræver det en årlig vækst på 8-9 pct. i det økologiske areal. I 2015 ventes en vækst på 13 pct. Målet er altså ikke uden for rækkevidde – tværtimod.

Danmark har mulighed for at udbygge sin position som markedsleder inden for økologi og for at udnytte mulighederne i et vækstmarked. Det kræver bevidste valg og ambitiøse visioner på området. Hvis regeringen fortsat deler ambitionen om at styrke den økologiske produktion, er det overraskende, at man ikke vil fastholde et ambitiøst mål for omlægningen af landbrugsproduktionen til økologisk produktion.

Enhedslisten opfordrer derfor til at fastholde målsætningen for omlægning til økologisk produktion og understøtte de landmænd, der overvejer at omstille deres produktion. Enhedslisten opfordrer derfor til en bred politisk opbakning til målsætningen om at fordoble det økologiske areal i 2020 og til at fastholde en aktiv indsats for at fremme omlægning af og markedet for økologiske varer ved at videreføre de initiativer, som skiftende regeringer har iværksat siden 2011, og som erhvervet ser som afgørende for en succesfuld omstilling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
26.04.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: økologi

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?