Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 83: At fastfryse grundskylden på 2012-niveau (Forslag til folketingsbeslutning om at fastfryse grundskylden på 2012-niveau.)

B 83: At fastfryse grundskylden på 2012-niveau

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 83

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Lars Barfoed (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 24.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 83 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Regeringen pålægges inden udgangen af 2012 at fremsætte lovforslag, som med forbehold for ændringer i de kommunale grundskyldssatser fastfryser grundskylden på dens niveau i 2012.

Bemærkninger til forslaget

Når stigningerne i grundskylden som følge af bl.a. de seneste ejendomsvurderinger fra SKAT slår fuldt ud igennem, vil de årlige kommunale boligskatter være steget med eksempelvis 10.000 kr. for et gennemsnitshus i Rødovre, 15.000 kr. i København og 6.000 kr. i Aarhus, jf. beregninger fra bl.a. Nordea den 16. marts 2012.

Det Konservative Folkeparti mener, at grundskylden bør fryses fast på sit niveau for 2012, så denne voldsomme stigning i ejendomsskatterne undgås. Det er af afgørende betydning for danskernes mulighed for at planlægge egen tilværelse og forvalte både fritid og arbejdsliv, at der grundlæggende består ro om deres økonomiske forhold. For de danske familier er det af stor vigtighed at have mulighed for et hjem, der får familielivet til at hænge sammen, og at der er mulighed for at sælge sin bolig og købe en ny, når det af hensyn til skolegang, arbejdsliv eller familieforhold i øvrigt måtte være påkrævet. Stigende boligskatter vil kun gøre det sværere at sælge sin bolig og dermed have den fornødne fleksibilitet og frihed.

Det er samtidig nødvendigt for væksten i den samlede danske økonomi, at der ikke alene er gang i eksporten, men også i det private forbrug. En af forudsætningerne for et passende niveau for det samlede privatforbrug er, at danskerne har tillid til deres økonomiske situation, ligesom boligmarkedet er vigtigt for samfundsøkonomien, fordi bolighandler øger efterspørgslen på håndværkere, møbler, flyttemænd og en række andre ydelser. Højere boligskatter gør det imidlertid endnu sværere at sælge boliger.  Endnu flere vil blive låst fast, og endnu færre vil have mod på at investere i ny bolig. Med en fastfrysning af grundskylden vil danskerne derimod i højere grad turde handle bolig. Også af den grund er det vigtigt, at boligskatterne holdes i ro.

Endelig vil stigende boligskatter særlig i de kommende år have en betydelig negativ effekt på boligmarkedet, fordi boligpriserne i forvejen er faldende, fordi der er usikkerhed om renteudviklingen, og fordi der er pres på det danske realkreditsystem og udsigt til højere priser på realkreditlån.

Det Konservative Folkeparti er af den opfattelse, at skattetrykket i Danmark, som er det højeste i OECD, er for højt. Det fjerner en del af borgernes frihed og individuelle ansvar, og det går ud over virksomhedernes muligheder for at generere arbejdspladser og velstand i det hele taget. En fastfrysning af boligskatterne skal således ikke ses som en modsætning til lettelser i skatten på arbejde, men som et supplement hertil.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
24.04.12
1. behandling
16.05.12
2. behandling
13.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
24.04.12
Afstemning start
31.05.12
Afstemning slut
12.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?