B 119: Borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden (Forslag til folketingsbeslutning om, at borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden.)

B 119: Indfrysning af grundskyld

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 119

Fremsat af: Frank Aaen (EL), Stine Brix (EL), Lars Dohn (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 119 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til inden udgangen af 2015 at fremsætte forslag til lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter, således at ordningen udvides til at omfatte alle borgere med lav indkomst.

Bemærkninger til forslaget

På trods af det såkaldte skattestop stiger grundskylden i mange kommuner år efter år, fordi grundværdien er vokset, og fordi lovgivningen giver mulighed for at forhøje det foregående års grundværdi med op til 7 pct. om året frem til, at skatten beregnes ud fra den fulde vurdering af grundens værdi. Da denne stigning er meget større end udviklingen i pensioner, dagpenge m.m., og da grundværdierne samtidig er steget betydeligt i visse dele af landet, er der mange borgere med lav indkomst, som ikke har råd til at blive boende i deres ejendom, eller som oplever en stor nedgang i deres disponible indkomst. Det gælder også personer i arbejde, som mister deres job eller bliver syge. De kan også opleve en nedgang i indtægten, der gør en stigende grundskyld til et uoverstigeligt problem. Pensionister kan løse dette problem med manglende evne til at betale den stigende grundskyld/ejendomsskat ved at søge kommunen om mulighed for at indefryse denne skat ved lån i ejendommen. Det betyder, at kommunen får pant i ejendommen mod til gengæld at yde lån til udgifter til ejendomsskatter og vente med at få lånet indfriet til den dag, hvor boligen sælges. Dette lån gives efter ansøgning og skal kunne holde sig inden for ejendommens friværdi, dvs. forskellen mellem husets værdi og den eksisterende belåning i huset. Lånet forrentes med en aktuel procentsats på 1,64 pct. Den ordning gør, at mange pensionister, der har en fastlåst økonomi, har mulighed for at blive boende i deres ejendom, selv om grundens værdi stiger og de derfor skal betale mere i skat.

Enhedslisten foreslår, at denne ordning med mulighed for indefrysning af grundskyld/ejendomsskat udvides til at omfatte alle borgere med lav indkomst. Forslagsstillerne vil lade det være op til en kommende forhandling nærmere at definere grænsen for lav indkomst, men som udgangspunkt er der tænkt på en samlet indtægt mindre end en pædagogs gennemsnitsløn, når det gælder for en person, og to gange denne løn, når det gælder for par. Der kan eventuelt laves en graduering, så f.eks. arbejdsløse får fuld adgang til ordningen, mens personer med højere indkomst får en procentdel eller eventuelt kun mulighed for at låne til den årlige stigning i grundskylden.

Tilsvarende bør personer/familier, der rammes af en pludselig og stor nedgang i indkomsten, have mulighed for at søge kommunen om indefrysning af en stigende ejendomsskat.

Hensigten er, at dem, der rammes af stigende skat på grundværdien, og som bliver økonomisk klemt, fordi de ikke har mulighed for at øge deres indkomst tilsvarende, får denne mulighed for at indefryse skatten, så den først betales senere, f.eks. i forbindelse med et salg. Der er med beslutningsforslaget således ikke tale om en skattelettelse, men alene om en mulighed for at udskyde skatten mod pant i ejendommen.

Forslagsstillerne er opmærksomme på, at beslutningsforslaget ikke løser alle problemer på boligmarkedet. Der vil stadig være familier, der må se deres bolig blive sat på tvangsauktion. Det problem har Enhedslisten allerede foreslået løst ved at give det offentlige mulighed for at købe boligen på tvangsauktion og udleje den til den familie, der bor der, men det forslag er ikke en del af det, der her er fremsat. Der er også problemer med for høj husleje i almene lejeboliger. Her er der brug for bedre muligheder for at få boligydelse og en ændring af finansieringen af almene boliger.

Dette beslutningsforslag forholder sig alene til det problem, der særlig udvikler sig i de store byer, hvor stigende boligskatter kan presse familier til at måtte sælge deres bolig.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
01.05.15
Afstemning slut

Emneord: grundskyld

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016

07.10.2015 L 17: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

22.04.2015 L 189: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

04.02.2015 B 67: Fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne

08.10.2013 B 9: Fastfryse grundskylden på 2013-niveau

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?