B 53: At betragte dyr som levende væsener i lovgivningen (Forslag til folketingsbeslutning om at betragte dyr som levende væsener i lovgivningen.)

B 53: Dyr som levende væsener

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 53

Fremsat af: Dennis Flydtkjær (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 15.01.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 53 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til at tage initiativ til at ændre lovgivningen og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter således, at dyr fremover skal betragtes som levende væsener og ikke som ting i lovgivningen.

Bemærkninger til forslaget

At gøre skade på en hund eller et andet levende dyr kan medføre straf efter straffelovens § 291, stk. 1. Bestemmelsen lyder således: »Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«

På www.nordjyske.dk kunne man den 26. november 2012 læse en historie om en hund, der var blevet udsat for vold i sit hjem. Hundens ejer var gået i bad, men hun kunne høre noget tumult. Efterfølgende fandt hun sin hund, som var blevet alvorligt skadet og ikke kunne gå. Det viste sig, at ledbåndene i bagbenene var revet over. Ifølge artiklen behandlede politiet sagen som hærværk, jf. artiklen »Hærværk mod hund, mens ejeren var i bad« fra www.nordjyske.dk den 26. november 2012.

Som følge af ovennævnte sag blev der stillet et spørgsmål til justitsministeren om, hvorvidt ministeren ville tage initiativ til at ændre loven, således at sådanne sager ikke fremover skulle behandles som hærværkssager, jf. § 20-spørgsmål nr. S 539, folketingssamlingen 2012-13. Justitsministeren ville ikke forholde sig til den konkrete sag, men oplyste følgende:

»Justitsministeriet kan imidlertid generelt oplyse, at det kan medføre strafansvar efter straffelovens § 291, stk. 1, om hærværk, at gøre skade på en hund eller et andet levende dyr. Efter denne bestemmelse kan den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Udtrykket »ting, der tilhører en anden« omfatter fysiske genstande af enhver art, herunder også levende dyr. Levende dyr sidestilles således i strafferetlig henseende med genstande, og det at gøre skade på et dyr betragtes derfor som hærværk i straffelovens forstand. Det følger af straffelovens § 291, stk. 2, at straffen for at gøre skade på et levende dyr, der tilhører en anden, kan stige til fængsel indtil 6 år, hvis f.eks. handlingen medfører økonomisk skade af betydeligt omfang.«

Det er ikke et ukendt fænomen, at dyr bliver klassificeret som ting. Det er tilfældet i mange lande. Sådan har det også indtil for nylig været i Frankrig. Men en ny fransk lov har ændret på dette, således at dyr ikke længere skal betragtes som ting, men levende væsener, der er i stand til at føle. Schweiz og Tyskland har også anerkendt dyr som levende væsener. I Schweiz fik dyr en anerkendelse som levende væsener i 1992, og produktionsdyr blev tilføjet i 2008. Tyskland har allerede i 1986 anerkendt dyr som »medskabninger«.

Af hensyn til den generelle dyrevelfærd ville det således være et stort skridt i den rigtige retning, hvis Danmark tog initiativ til, at dyr fremover skal opfattes som levende væsener i lovgivningen, ligesom man allerede har gjort i Frankrig, Tyskland og Schweiz. Det er ikke sigtet med beslutningsforslaget, at de gældende strafferammer i lovgivningen skal nedsættes for overgreb på dyr.

Forslagsstillerne mener, at det er forkert og utidssvarende at klassificere dyr som ting. Det er levende væsener, vi taler om. Kæledyr betragtes af mange af deres ejere som medlemmer af deres familie.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.15
1. behandling
09.04.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.15
Afstemning start
22.01.15
Afstemning slut

Emneord: dyr dyrevelfærd

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 81: EU's støtte til tyrekalveopdræt

25.02.2016 L 137: Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure

08.04.2015 B 161: Underretningspligt når vanrøgt af dyr bliver observeret

23.01.2015 B 57: Kvæg på græs

23.04.2014 B 113: Transport af kønsmodne handyr og hundyr

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?