Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 77: At afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform (Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform.)

B 77: At afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til en bestemt energiform

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 77

Fremsat af: Leif Mikkelsen (LA), Villum Christensen (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 17.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Klima- og Energiministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

B 77 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, der afskaffer de muligheder for tilslutningspligt og forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg med en bestemt energiform, som lovgivningen i dag giver kommunerne ret til at pålægge borgerne.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med beslutningsforslaget er at sikre det frie valg af energiformer for borgerne, også når det gælder varmeforsyning.

I tilslutningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg) er tilslutningspligten defineret som »en forpligtigelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning«. Forblivelsespligten er en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet til dette anlæg. Det indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning.

Silkeborg Kommune fremlagde i november 2011 en varmeplan for 2011-2020, hvoraf det fremgik, at varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden 2030. Et af midlerne, hvormed kommunen vil opnå dette, er at få omlagt en del af naturgasområderne til fjernvarme. Silkeborg Kommune har i den forbindelse med hjemmel i tilslutningsbekendtgørelsen besluttet at pålægge 950 ejendomme en tilslutningspligt. Denne beslutning er truffet på trods af borgernes overvældende modstand. Hele 771 ud af 950 berørte husstande har således skrevet under på en protest mod tvangstilslutningen. Efter tvangstilslutningen til Funder Kirkeby, Funder og Lysbro har Silkeborg Kommune dog planer om at udvide ordningen til andre byer rundt om Silkeborg.

Beslutningen om tvangstilslutningen i Silkeborg Kommune sker på trods af erfaringerne fra Skævinge i Hillerød Kommune, hvor en tvangstilslutning har fundet sted med det uheldige og urimelige resultat, at fjernvarmeværket ikke kan levere energi til konkurrencedygtige priser. Prisen for fjernvarme i Skævinge har således i en årrække været blandt de absolut højeste i Danmark. I Energitilsynets prisoversigt fra den 8. marts 2012 fremgår det således, at den årlige pris i Skævinge for et gennemsnitligt enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh er 27.901 kr. Det er ikke bare dyrt, det er langt over gennemsnittet for fjernvarmepriser, der ligger på ca. 16.000 kr. årligt.

Det er forslagsstillernes overbevisning, at en afskaffelse af tilslutningspligten og forblivelsespligten til en bestemt energiform vil sikre bedre og mere konkurrencedygtige priser for borgerne. Hvis de danske energiforbrugere selv har mulighed for at vælge deres energileverandør, vil konkurrencen mellem energiproducenterne naturligvis give borgerne lavere priser. Så længe kunderne er tvangstilsluttet til f.eks. et bestemt fjernvarmeværk, er det svært at se, hvad der skulle være værkernes incitament til at gå ind i en priskonkurrence.

Kommunalbestyrelserne har i dag mulighed for ved skøn at fritage ejendomme fra en gældende tvangstilslutning, hvis bygningerne på ejendommene er indrettet med vedvarende energianlæg, som kan dække mere end halvdelen af bygningernes energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand. Desværre er kommunerne tilbageholdende med at udnytte denne regel, selv om den kan give miljømæssige gevinster. Et system uden tilslutningspligt og forblivelsespligt vil give borgerne et større incitament til selv at foretage miljøfremmende energieffektiviseringer af deres ejendomme, da de har en reel mulighed for at høste de økonomiske gevinster, som miljøinvesteringerne kan medføre.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.04.12
1. behandling
24.05.12
2. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.04.12
Afstemning start
29.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?