B 116: Annullering af planlagte besparelser i SKAT (Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT.)

B 116: Besparelser i SKAT

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 116

Fremsat af: Rune Lund (EL), Pelle Dragsted (EL), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 31.03.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 116 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i forbindelse med finansloven for 2017 at annullere alle planlagte besparelser i SKAT for 2017 og frem.

Bemærkninger til forslaget

Det står skidt til i SKAT. Dette dokumenteres blandt andet i DR’s dokumentarserie »Skeletterne i SKAT« bragt henholdsvis den 22. februar, den 29. februar og den 2. marts 2016. Skandalesagerne hober sig op, og pr. september 2015 mangler SKAT ifølge skøn fra Skatteministeriet at inddrive ca. 74 mia. kr. (SAU alm. del – bilag 48, folketingsåret 2014-15, 2. samling). Dette beløb er støt stigende og er ifølge DR nu oppe på 78 mia. kr. Der er tale om penge, som kunne være gået til velfærd, ny infrastruktur eller investeringer i uddannelse og de områder i Danmark, hvor der mangler ressourcer og økonomiske muligheder.

SKATs elendigheder skyldes en farlig cocktail af massive nedskæringer, endeløse organisatoriske ændringer og kuldsejlede it-projekter. Dette har resulteret i et kaos, der betyder, at færre penge inddrives, svindlere har kronede dage, og at kvaliteten af SKATs arbejde er forringet, hvilket går ud over retfærdighedsfølelsen og borgernes retssikkerhed. Tilliden til velfærdssamfundets fordelingsnøgle – skattesystemet – forsvinder som dug for solen, i takt med at både politiske og ledelsesmæssige skeletter vælter ud af skabet.

Situationen er i dag fuldstændig uholdbar og har været det længe. Allerede i 2007 påpegede Statsrevisorerne, at SKAT ved sin oprettelse ikke fik tilført de nødvendige ressourcer, samtidig med at restancerne var steget med et milliardbeløb (folketingsåret 2007-08, 1. samling, Statsrevisorerne, beretning nr. 4 – »Beretning om fusionen mellem den statslige og kommunale skatte- og inddrivelsesforvaltning«). I 2006 var der ca. 9.200 årsværk i SKAT, mens der i 2015 var ca. 6.200 årsværk (SAU alm. del – spørgsmål 57, folketingsåret 2014-15, 2. samling). Det er simpelthen ikke muligt at sikre driften, produktudvikle og genopbygge på samme tid, når skiftende regeringer samtidig skærer massivt ned på ressourcerne. Heller ikke selv om ledelsen er blevet klog af skade. Så massive nedskæringer vil på et tidspunkt gå ud over kvaliteten af arbejdet, og skandalesagerne er da også kommet som perler på en snor:

– Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) skulle løse inddrivelsesopgaver, der tidligere blev varetaget manuelt, men alt er gået galt. Systemet har været både stærkt forsinket og fordyret (SAU alm. del – bilag 48, folketingsåret 2014-15, 2. samling). Da systemet endelig blev igangsat, var det både fejlbehæftet og ulovligt, hvorfor SKAT måtte lukke systemet. Imens er beløbet af ikke-inddrevne restancer vokset til et kolossalt beløb på ca. 78 mia. kr.

– Over 40 pct. af alle ejendomsvurderinger var i 2011 overvurderede i forhold til den faktiske salgspris, og dermed har mange borgere betalt for meget i ejendomsværdiskat. Statsrevisorerne udtalte i 2013 en meget skarp kritik af ejendomsvurderingssystemet (Statsrevisorerne, beretning nr. 12 – »Beretning om den offentlige ejendomsvurdering«, folketingsåret 2012-13). Efterfølgende er det kommet frem, at SKAT bevidst har syltet klager fra borgerne (»Ministre strides om syltede skattesager«, Maria Hjortdal, Politiken, den 23. maj 2015).

– I april 2015 kom det frem, at SKAT ikke havde reageret på informationer om, at mere end 200 danskere havde ca. 4,8 mia. kr. i skattely i Schweiz. Et bredt politisk flertal kritiserede efterfølgende SKAT i skarpe vendinger (Skatteudvalgets beretning over beslutningsforslag nr. B 153, folketingsåret 2014-15, 1. samling).

– I august 2015 kom det frem, at der er blevet svindlet med udbetalinger af refusion af udbytteskat. Ca. 9 mia. kr. har statskassen tabt på svindlen (SAU alm. del – bilag 48, folketingsåret 2014-15, 2. samling).

– I januar 2016 kom det frem, at der har været en omfattende svindel med negativ moms. Ifølge DR’s dokumentarserie »Sådan svindles Danmark« bragt den 25. januar, den 1. februar og den 9. februar 2016, er der endvidere risiko for, at flere af de penge, man har svindlet sig til, er brugt til at finansiere terror. Helt generelt vurderes det, at Danmark går glip af 10-18 mia. kr. årligt i momsprovenu.

Forslagsstillerne mener, at en helt grundlæggende forudsætning for, at SKAT kan komme på fode igen, er, at alle planlagte besparelser i SKAT bliver annulleret.

Hvis ikke der gribes ind fra politisk side, vil allerede planlagte besparelser for SKAT betyde, at SKATs budget vil falde drastisk de kommende år og være næsten 500 mio. kr. lavere i 2019 end i 2016, hvilket fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udviklingen i SKATs nettoudgiftsbevilling

SKAT, mio. kr.2016201720182019
Budget4.905,64.612,64.465,64.365,4
Reduktion ift. niveauet i 2016 -293-440-540,2
Kumuleret reduktion for 2017, 2018 og 2019 -293-733-1.273,2

Kilde: Finansloven for 2016

Forslagsstillerne mener, at det vil være umuligt at genrejse SKAT med så drastiske besparelser, og ønsker på den baggrund at annullere alle planlagte besparelser i SKAT.

Finansiering – dygtige skattemedarbejdere tjener sig selv ind

Det er forslagsstillernes klare opfattelse, at det er endt med at blive meget dyrt for danskerne, at SKAT er blevet sparet i stykker siden 2005. Samlet set er en investering i et velfungerende SKAT en overskudsforretning for samfundet. Det er også nødvendigt at investere i SKAT for at genoprette tilliden til SKAT hos danskerne. De senere år har vist, at Danmark ganske enkelt ikke har råd til, at der ikke er nok ansatte og ressourcer i SKAT.

FTF og Dansk Told- og Skatteforbund har tidligere offentliggjort beregninger, der viser, at det vil være økonomisk rentabelt at ansætte flere medarbejdere i SKAT. FTF konkluderede på baggrund af en undersøgelse fra 2012, at ansatte i SKAT kan tjene deres løn ind op til 35 gange. Dansk Told- og Skatteforbund har ligeledes udtalt, at ansatte i SKAT kan tjene deres løn ind fem gange (»Organisation: Skat-ansat tjener egen løn hjem fem gange«, Jens Nymark, Børsen, den 11. februar 2012).

Forslagsstillerne mener på baggrund af ovenstående, at der er akut behov for at tilføre SKAT ekstra ressourcer og annullere de planlagte besparelser. De annullerede besparelser foreslås finansieret ved genindførelse af sodavandsafgiften, hvilket vil give et merprovenu til staten på ca. 600 mio. kr. (2014-niveau) efter automatisk tilbageløb (lovforslag nr. L 127, side 8, folketingsåret 2012-13).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
24.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: skat

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 166: Oprettelse af en taskforce til kontrol af Ubers erhvervsmæssige personbefordring

11.11.2015 L 46: Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.

11.11.2015 L 45: Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

07.04.2015 B 153: En uvildig undersøgelse af SKATs behandling af oplysninger vedrørende skattesnydere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?